Galavečer Via Bona Slovakia 2017

18. krát odhalíme najzodpovednejšie firmy na Slovensku, ktoré sa vyznačujú férovým podnikaním.

Od roku 1998 udeľuje Nadácie Pontis ocenenie pre zodpovedné firmy ako jediná na Slovensku. Týmto chce zviditeľniť výnimočné projekty a férové prístupy vo firmách, o ktorých mnohokrát ľudia nevedia. A tohto roku tomu nebude inak.

Už po 18. krát dostanú najzodpovednejšie firmy zaslúžené uznanie, že to, čo robia je správne. Do tohto ročníka sa zapojilo v 9 kategóriách celkovo 48 malých, stredných a veľkých firiem. Z nich sa do finále dostalo len 23. Ktoré to sú a prečo si zaslúžia ocenenie Via Bona Slovakia si môžete prečítať tu.   

Podujatie sa uskutoční 10. apríla v utorok v priestoroch Starej Tržnice na Námesti SNP v Bratislave. Vstup je len na pozvánky. No celý galavečer si môžete pozrieť v priamom prenose RTVS na Dvojke.

Viac informácií o ocenení si môžete prečítať tu.

„Každý rok hľadáme férové firmy, ktoré sú niečím výnimočné, pomáhajú okolitej komunite, zamestnancom, berú ohľad na životné prostredie alebo bojujú proti korupcii a riešia spoločensky náročné témy na Slovensku. Víťazi idú pri svojom podnikaní nad rámec svojich zákonných povinností a snažia sa byť prínosom pre svoje okolie. Veríme, že ich príbehy budú inšpirovať aj ostatné firmy.“

Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

Kategórie ocenenia Via Bona Slovakia:

Hlavné ceny 

Zodpovedná veľká firma

Ocenenie Zodpovedná veľká firma udeľuje Nadácia Pontis firmám s viac ako 250 zamestnancami za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. 

Zodpovedná malá/stredná firma

Ocenenie Zodpovedná malá a stredná firma je určené pre spoločnosti s počtom zamestnancov do 250. V tejto kategórii oceňujeme prístup k zodpovednému podnikaniu a aktivity realizované aspoň v dvoch oblastiach z nasledovných: zodpovednosť voči zamestnancom; zodpovednosť voči komunite; zodpovednosť voči životnému prostrediu; zodpovednosť na trhu alebo etika.

Zodpovedné podnikanie 

Zelená firma

Ocenenie Zelená firma udeľujeme firme, ktorá v predchádzajúcom roku zrealizovala výnimočný projekt alebo aktivity zamerané na ochranu životného prostredia. V tejto kategórii oceňujeme inšpiratívne environmentálne programy, ktoré firma realizuje nad rámec vyžadovaný zákonom.

Skvelý zamestnávateľ

Ocenenie Skvelý zamestnávateľ vyzdvihuje firmu s najlepšími projektmi a aktivitami realizovanými v roku 2017, ktoré sú zamerané na rovnosť príležitostí zamestnania, vytváranie čo najlepších pracovných podmienok pre zamestnancov, podporu vzdelávania a spokojnosti zamestnancov. V rámci tejto kategórie bude udelené aj špeciálne ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Férový hráč na trhu

Ocenenie Férový hráč na trhu je zamerané na firmy s výnimočným prístupom k zákazníkom a/alebo dodávateľom, ako aj férovým prístupom k ďalším subjektom na trhu, ktorý by mohol byť inšpiráciou a vzorom pre ostatné spoločnosti. Hodnotia sa najmä aktivity uskutočnené v roku 2017. 

Dobrý partner komunity

Ocenenie Dobrý partner komunity vyzdvihuje strategický prístup firmy k darcovstvu a čo sa jej vďaka nemu podarilo dosiahnuť pri riešení konkrétneho problému.

Sociálne inovácie

Ocenenie za Sociálne inovácie udeľujeme firme alebo skupine partnerov, ktorá v roku 2017 zrealizovala výnimočný projekt alebo aktivity zamerané na inovatívne riešenia spoločenských problémov. V kategórii oceníme príklady spolupráce biznisu a sociálnych inovátorov, ktoré vedú k vytváraniu inovatívnych produktov, inovatívnych biznis modelov s cieľom riešiť spoločenské problémy vo väčšom rozsahu a inovatívnych partnerstiev. Vyhľadávame aj príklady spoluprác, kde dôležitým partnerom pri presadzovaní nového prístupu k riešeniu sociálneho problému je verejná správa.

Špeciálne ceny

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

V rámci kategórie Skvelý zamestnávateľ bude udelené aj špeciálne ocenenie v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ocenené budú príklady firiem, ktoré presadzujú vo svojich firemných hodnotách a programoch rodovú rovnosť, rovnosť príležitostí a sú ústretové k rodine. Medzi ne môžu patritť inšpiratívne príklady firiem, ktoré vytvárajú kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie v pracovnom prostredí. Oceníme inovatívne a unikátne projekty vyzdvihujúce diverzitu.

Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja

Nadácia Pontis a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu udelí aj špeciálnu „Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja za rok 2017“. Oceníme príklady firiem alebo skupinu partnerov, ktorí vo svojich firemných hodnotách a programoch presadzujú niektoré zo 17-tich Cieľov udržateľného rozvoja, svojimi projektami a riešeniami prispievajú k ich napĺňaniu s dopadom v súčasnosti, ako aj v dlhodobom výhľade.

Program doplníme čoskoro.

Spíkrov doplníme čoskoro.

Stará tržnica, Námestie SNP 484/25, 811 01 Bratislava-Staré Mesto

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky