Green Business Breakfast: Ako zdravšie pracovné prostredie vplýva na zamestnancov a ich výkon (KE)

V práci trávime približne tretinu svojho života. V ako prostredí vlastne pracujeme?

Personálne náklady, vrátane platov a benefitov, zvyčajne tvoria približne 90 % operačných nákladov firiem. Aj minimálne zlepšenie zdravia a pohody zamestnancov môže mať preto enormné finančné prínosy pre zamestnávateľov. Firma si takto môže zabezpečiť lojalitu svojich ľudí a lákať nové talenty. Zdraví a šťastní zamestnanci sú totiž pre firmy z dlhodobého hľadiska dôležitým predpokladom úspechu v biznise.  

Aké kancelárie vytvárajú zdravé pracovné prostredie? 

To, či je v práci chladno, tma alebo príliš teplo, či môžete v pokoji pracovať, alebo ste vyrušovaný neustálym hlukom, alebo je vnútorné prostredie zamorené výparmi formaldehydu, môže mať výrazný dopad na vaše zdravie a následne aj váš pracovný výkon. V akom prostredí by sme teda mali pracovať a na čo by mali zamestnávatelia myslieť pri stavbe či výbere vhodných kancelárií? 

Príďte sa dozvedieť viac!

Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis vás v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy a partnermi, spoločnosťami AON, CRH (Slovensko), MultiSport, a Union zdravotná poisťovňa, pozývajú na semináre Green Business Breakfast: Ako zdravšie pracovné prostredie vplýva na zamestnancov a ich výkon, ktoré sa budú konať 27.9.2016 v Bratislave28.9.2016 v Košiciach

Hovoriť budeme o zelených budovách, ich vplyve na zamestnancov, ako aj o tom, čo firmy robia pre svojich ľudí, aby prispeli k ich zdraviu.

Účasť na oboch seminároch je bezplatná. Je však potrebné sa registrovať prostredníctvom formulára nižšie, alebo kontaktujte Slavomíru Urbanovú na slavomira.urbanova@nadaciapontis.sk, 0948 688 879.

Termín konania Čas konania Miesto konania
28. september 2016 09:30 hod. EcoPoint Office Centre, Magnezitárska 2/C, Košice
Chcem sa zúčastniť

Kvalitné kancelárske priestory by mali byť podľa expertov nízko-uhlíkové, energeticky efektívne, zdravé a podporujúce produktivitu zamestnancov, ktorí v nich pracujú.

Pracovné prostredie ovplyvňujú nasledovné faktory:                    

 • Kvalita vnútorného ovzdušia je indikovaná nízkymi koncentráciami CO2 a znečisťujúcich látok, ako aj dostatočnou ventiláciou vzduchu. Vyššia kvalita ovzdušia môže podľa odhadov zvýšiť produktivitu ľudí o 8 až 11 %.   
 • Dôležité je, či môžu zamestnanci aspoň do určitej miery kontrolovať teplotu vo svojich kanceláriách. Ak je zamestnancom príliš teplo alebo zima, ich produktivita môže klesnúť o približne 4-6 %.
 • Viacerí odborníci odhalili, že blízkosť pracovného miesta k oknu, predovšetkým k oknu s výhľadom na zeleň, zamestnancov výrazne povzbudzuje. Pre pohodu a zdravie ľudí je tiež dôležitý prísun denného svetla, ktoré nemusí byť nahrádzané umelým osvetlením.  
 • Zeleň má v kanceláriách výrazný vplyv na psychické zdravie a pohodu zamestnancov.
 • Pracovné nasadenie prudko klesá v hlučnom prostredí. Štúdia z roku 1998 zistila, že produktivita zamestnancov klesá až o 66 %, ak sú vyrušovaní rôznymi formami rušivého hluku. V roku 2005 tí istí výskumníci zverejnili, že 99 % ľudí, ktorí sa zúčastnili ich prieskumu, priznalo, že strácajú koncentráciu, ak v kancelárii vyzváňajú telefóny alebo sa ich kolegovia v pozadí rozprávajú. 
 • Hluk úzko súvisí aj s dispozičným riešením kancelárskych priestorov, charakterizovaným napr. hustotou pracovných stolov, umiestnením oddychových či pracovných zón. Okrem eliminácie hluku môžu kvalitné dispozičné riešenia zvýšiť kreativitu a spoluprácu jednotlivých zamestnancov.
 • Zdravie ľudí závisí aj od ich fyzickej aktivity, preto by mali firmy svojim zamestnancom ponúkať možnosti alebo priamo zázemie pre šport, či už v podobe posilňovní alebo cyklistickej infraštruktúry.
 • Z hľadiska služieb je pre zamestnancov mimoriadne dôležitá napríklad blízkosť škôlok a škôl. Mimoriadne cenená je starostlivosť o deti zabezpečovaná firmou priamo v priestoroch budovy.

Len úspory energie nestačia

Aby firmy svojim zamestnancom zabezpečili zdravie a pohodu pre prácu, je dôležité, aby brali do úvahy všetky tieto faktory. To, že kancelárie sídlia v budove so zelenou certifikáciou ešte neznamená, že sú zákonite zdravšie a vytvárajú pre ľudí produktívnejšie pracovné prostredie. Dobrou správou je, že firmy mnohými informáciami, čo by mohli zlepšiť, disponujú. Potrebná je však výraznejšia komunikácia a spolupráca facility manažérov, personálnych oddelení a finančných riaditeľov.

09:15 – 09:30      Registrácia účastníkov

09:30 – 09:35      Otvorenie a privítanie

 • Michal Kišša, Riaditeľ Business Leaders Forum a programový riaditeľ Nadácie Pontis
 • Rastislav Badalík, Člen predstavenstva SKGBC, Bischoff et Compagnons

09:35  10:05      Vplyv priestorov na produktivitu ľudí

                              Výsledky štúdie Health, Wellbeing and Productivity in Offices: The Next Chapter for Green Building

 • Chris Pottage, Sustainable and Healthy Buildings Officer Skanska UK

10:05 – 10:30      Benefity zelených budov z pohľadu develepora

 • Richard Teichmann, Riadiaci spoločník, Bischoff et Compagnons

10:30 – 10:50      Kritériá pri sťahovaní do zdravých kancelárií

 • Marek Kremeň, Konateľ spoločnosti, Exergy Studios

10:50 – 11:10       Je „zelená“ pre firmy rozhodujúca?

 • Marek Vrbovský, Riaditeľ divízie Asset Management/Developer services Colliers International

11:10 – 11:25      Prestávka na dobrú kávu

11:25 – 11:45      Stropné chladenie vo vnútornom prostredí

 • Igor Maco, Rehau

11:45 – 12:05      Starostlivosť o zdravie zamestnancov – aké benefity naozaj prispievajú k zdraviu zamestnancov

 • Alica Kolárová, Senior H&B Specialist, Aon Risk Solutions

12:05 – 12:25      Zdravá firma roka – aké sú kritériá zdravej firmy a prečo sa zapojiť do súťaže

 • Pavol Chovan, Nora Čechmánková, Union zdravotná poisťovňa

12:25 – 12:45      Aké pracovné prostredie majú zamestnanci CRH (Slovensko)?

 • Eva Gavliaková, Corporate Affairs Specialist, CRH (Slovensko)

12:45 – 13:00      Čo firmám prináša, ak podporujú zdravý životný štýl svojich zamestnancov?

 • Juraj Kosáč, Sales Manager, MultiSport

13:00 – 13:15      Otázky a odpovede

13:15 – 13:45      Prehliadka budovy EcoPoint Office Centre

 • v prípade záujmu
Michal Kišša
 
Programový riaditeľ Nadácie Pontis a riaditeľ Business Leaders Forum

Michal Kišša je programovým riaditeľom Nadácie Pontis pre zodpovedné podnikanie (CSR) a od roku 2015 je riaditeľom združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum. V Nadácii pôsobí od roku 2007. Zodpovedá za tvorbu stratégie združenia, dizajn programov a pracovných skupín. Pripravuje stratégie zodpovedného podnikania pre firmy. Podieľal sa na tvorbe publikácie a e-learningového programu na tému CSR, ako aj na tvorbe návrhu Národnej stratégie zodpovedného podnikania.

Pavol Kukura 

Predseda predstavenstva SKGBC, TAW

Pavol Kukura pracoval do roku 1993 na Slovenskej Technickej Univerzite, kde získal titul PhD. Ďalšie pôsobenia: 1994 - 1996 technický riaditeľ americkej spoločnosti AT&T na Slovensku, 1996 - 2000 obchodný riaditeľ americkej spoločnosti Lucent Technologies. 2003 - 2010 výkonný viceprezident v spoločnosti Slovak Telekom, kde bol zodpovedný za medzinárodné aktivity, vzťah s vládou a EÚ. V rokoch 2010 - 2014 pôsobil ako Executive Partner v spoločnosti e-Dome. Je členom IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), pôsobil v predsedníctve SAEC (Slovenská asociácia pre elektronický obchod), v predsedníctve CTF (Communication technology forum) a v prezídiu ITAS (IT asociácia Slovenska). Napísal tri učebnice pre vysoké školy, jednu monografiu. Od roku 2011 je členom predstavenstva SKGBC.

 

Chris Pottage

Sustainable and Healthy Buildings Officer, Skanska UK

Chris Pottage je v spoločnosti Skanska vo Veľkej Británii zodpovedný za projekty energetickej efektívnosti (Energy Performance Contracts). Má rozsiahle znalosti o nízkouhlíkových a obnoviteľných technológiách, ako aj ich integrácii pri rekonštrukcii existujúcich stavieb. EPC predstavuje komplexnú energetickú službu, ktorá zahŕňa prípravu, realizáciu a následné dlhodobé sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov realizovaných energeticky úsporných opatrení na vlastné náklady realizátora EPC až po spotrebič zákazníka (miestnosť, batériu a pod.)

V súčasnosti sa venuje vývoju pilotných výskumných programov, ktoré by poznatky o zdravých a produktívnych priestoroch aplikovali v sektoroch vzdelávania, zdravotníctva či v komerčnej sfére. V rámci Svetovej rady pre zelené budovy sa podieľal na vypracovaní štúdie Health, Wellbeing and Productivity in Offices: The Next Chapter for Green Building.   

 

Richard Teichmann

Riadiaci spoločník, Bischoff et Compagnons

Richard Teichmann je od roku 2001 riadiacim partnerom v spoločnosti Bischoff & Compagnons Property Networks GmbH (Maďarsko, Slovensko, Rakúsko). Venuje sa poradenstvu, vývoju, koncepciám a realizácii obchodných stavebných projektov. Má na starosti aj zabezpečenie financovania a predaja týchto projektov. Spoločnosť Bischoff & Compagnons investovala do zatiaľ najzelenšej budovy na Slovensku – EcoPoint Office Center v Košiciach. Budova získala certifikát LEED Gold s počtom bodov 73.

V roku 1997 stál pán Teichmann pri zrode Slovensko-rakúskej obchodnej komory, v rámci ktorej doteraz aktívne pôsobí.

 

Marek Kremeň

Člen predstavenstva SKGBC, konateľ spoločnosti EXERGY Studios

Marek Kremeň je konateľom spoločnosti EXERGY Studios s.r.o., kde sa zaoberá konzultačnou činnosťou v rámci komplexnej podpory pre získanie medzinárodných certifikátov udržateľosti LEED a BREEAM, aktívne sa podiela na vypracovaní štúdií, analýz, optimalizácií budov a ich systémov pomocou moderných počítačových simulácií.

Súčasne pôsobí zároveň aj na akademickej pôde Technickej univerzity vo Viedni (TU Wien) a Austrian Institute of Technology (AIT), kde sa venuje problematike udržateľnosti budov a ich simuláciami od roku 2009. V roku 2010 pôsobil na Nanyang Technological University (NTU) v Singapure, kde sa aktívne podieľal na integrovanom procese návrhu zelenej a udržateľenj architektúry. Štúdium technického zamerania absolvoval na Slovensku, Veľkej Británii, Singapure a Rakúsku. V oblasti certifikácie zelených budov získal akreditácie ako LEED AP, BREEAM International Asssessor a BREEAM In-Use Auditor.

 

Nora Čechmánková

Mgr. Nora Čechmánková, PhD. pôsobí v poisťovníctve od roku 1998. V poisťovni Uniqa pracovala na úseku marketingu a public relations. Po materskej dovolenke 2 roky pôsobila ako redaktorka vydavateľstva ÚĽUV. V roku 2012 sa opäť vrátila k poisťovníctvu a dnes pracuje v oboch spoločnostiach Union (Union poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa) ako marketingová špecialistka. V rámci zdravotnej poisťovne manažuje projekt Zdravá firma roka, ktorého cieľom je  motivovať zamestnávateľov k starostlivosti o zdravie zamestnancov a k prevencii, ktorá je najúčinnejším nástrojom pre zachovanie zdravia. Vo voľnom čase sa venuje prednáškovej a publikačnej činnosti, kondičnému plávaniu, turistike, behu, cestovaniu a rodine.

   

Pavol Chovan

Pavol Chovan začal pracovať v Union poisťovni a.s. už v roku 1993. Od roku 1997 do roku 2005 riadil úsek predaja neživotného poistenia. V tom čase sa venoval najmä stratégii predaja firemným klientom. V roku 2005 nastúpil do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. na pozíciu zástupca riaditeľa sekcie zdravotného poistenia. Získal cenné vedomosti v oblasti zdravotného poistenia  a skúsenosti v prostredí transformácie podniku na akciovú spoločnosť. Po založení Union zdravotnej poisťovne a.s. v roku 2006 sa vrátil pod značku Union a stal sa jej prvým zamestnancom. Od založenia Union zdravotnej poisťovne pracuje ako riaditeľ úseku získavania klientov. Participuje na projekte Zdravé komunity, za ktorý získala Union zdravotná poisťovňa niekoľko ocenení. Projekt bol predstavený na konferencii Európskej komisie v Bruseli a v zborníku Svetovej zdravotníckej organizácie. Druhý významný projekt, na ktorom sa podieľa, je Zdravá firma roka. Od roku 2010 je aj zamestnancom Union poisťovne a.s., riadil krátko úsek priameho predaja a v súčasnosti riadi odbor predaja VIP klientom. Vo voľnom čase sa venuje rodine a športu. Aktívne sa zúčastňuje pretekov majstrovstiev Slovenska v diaľkovo riadených modelov áut a medzinárodných veteránskych pretekov v atletike.

Alica Kolárová

Alica Kolárová je od roku 2014 senior H&B (Health and Benefits) konzultantkou v spoločnosti Aon Risk Solutions, kde má na starosti lokálnych aj globálnych klientov. Poradenstvu v oblasti zamestnaneckých benefitov sa venuje od roku 2008. V roku 2012 bola poradkyňou českej vlády počas príprav dôchodkovej reformy (2. pilier).

Alica je absolventkou Komenského univerzity v Bratislave. Titul PhD. zo sociálnej a politickej filozofie získala na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied.

 

 

Juraj Kosáč

Juraj Kosáč je Sales Manager pre celé Slovensko v spoločnosti Multisport od januára 2016. Pôsobí vo firme od jej založenia v roku 2015 a zo začiatku sa venoval developmentu – vytváraniu produktu MultiSport. Zodpovedá za predajný tím a predaj samotný – akvizíciu nových klientov a starostlivosť stálych klientov. Developmentu, predaju a akvizícii sa venuje od r. 2010, kde v spoločnosti United assistance mal na starosti novo otvorenú vetvu domácej asistencie. Je telom a duchom športovec, vo voľnom čase sa venuje plávaniu a navštevuje Fitness.

 

Green Business Breakfast sa bude konať v EcoPoint Office Centre na Magnezitárskej ulici 2/C v Košiciach.

Organizátori 

Partneri

 

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky