LGBT Business Forum

Business Leaders Forum a Diversity Pro pozývajú na seminár venovaný diverzite na pracovisku.

Ako dosiahnuť vytvorenie inkluzívneho pracovného prostredia? Aká je situácia v oblasti LGBT diverzity a inklúzie v slovenských firmách a aké sú trendy vo svete? Business Leaders Forum a Diversity Pro pozývajú na podujatie venované rozmanitosti na pracovisku, tentokrát so zameraním LGBT tému.

KEDY? 30. novembra 2017 od 13:00 do 19:30 h

KDE? Hotel Sheraton, Pribinova 10, Bratislava

AKÉ JE VSTUPNÉ? Zdarma, nutná je však registrácia 

PRE KOHO JE PODUJATIE URČENÉ? Primárne pre firmy - HR manažérov, personalistov, marketingových a komunikačných manažérov, a každého, kto má záujem a/alebo je v pozícii ovplyvniť politiky ohľadne diverzity a inklúzie.

Celé podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Registrovať sa môžete na tomto linku.

Spoločne s organizáciou Stonewall budeme hovoriť o budúcnosti LGBT diverzite a inklúzii na Slovensku a porovnáme ju s krajinami, ktoré už majú v tejto oblasti skúsenosti. Niekoľko slovenských zamestnávateľov bude hovoriť o svojich skúsenostiach a programoch v oblasti riadenia LGBT diverzity. Pozrieme sa na aktuálne trendy a situácie, ktoré vznikajú na pracovisku s dôrazom na posilnenie LGBT rozmanitosti.

Súčasťou podujatia je slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi.

13.00 - 13.30 - Registrácia

13.30 - 13.40 - Privítanie

Ladislava Lukáčová, predsedkyňa Diversity Pro

Michal Kišša, výkonný riaditeľ Business Leaders Forum a programový riaditeľ Nadácie Pontis

13.40 - 14.20 - Čo prináša LGBT diverzita a inklúzia firmám?

Pete Mercer, Head of Public Sector Membership Programmes, Stonewall, UK

14.20 - 15.00 - Príklady z praxe

Richard Hargaš, Senior Manager, & Lucia Skraková, HR Program Manager, Accenture

Marek Novotný, Learning Consultant & EAGLE Slovakia BRG Lead, IBM ISC

Eva Šalamounová, HR Specialist Service Office CZ-HU-SK, IKEA

Santiago Mendez, Customer Experience Program Manager, Lenovo

15.00 - 15.30 - Prestávka na dobrú kávu

15.30 - 16.30 - Interaktívny workshop: riadenie diverzitných tímov a riešenie konfliktov

Paula Jójart, Trainer & Facilitator v oblasti rodovej rovnosti a tém LGBT

16.30 - 17.00 - Marketing Case Study #AcceptingDiversity

Martin Kuchta, New Business Developer, Noizz

17.00 - 18.00 - Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi

18.00 - 19.30 - Večera

  • Pete Mercer, Head of Public Sector Membership Programmes, Stonewall, UK
  • Richard Hargaš, Senior Manager, & Lucia Skraková, HR Program Manager, Accenture
  • Marek Novotný, Learning Consultant & EAGLE Slovakia BRG Lead, IBM ISC
  • Eva Šalamounová, HR Specialist Service Office CZ-HU-SK, IKEA
  • Santiago Mendez, Customer Experience Program Manager, Lenovo
  • Paula Jójart, Trainer & Facilitator v oblasti rodovej rovnosti a tém LGBT
  • Martin Kuchta, New Business Developer, Noizz

Hotel Sheraton, Pribinova 10, Bratislava

Organizátori

Seminár je súčasťou iniciatívy

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky