Máte v rodine nepočujúce dieťa? Prihláste sa na kurz posunkovania

Naučte sa so svojím dieťaťom lepšie komunikovať.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis organizuje júnový kurz posunkového jazyka, ktorý je určený rodičom detí so sluchovým postihnutím. 

Už roky pomáhame rodinám, aby sa čo najlepšie vedeli dorozumieť s deťmi so sluchovým postihnutím a dokázali čo najlepšie rozvíjať svoje dieťa. Aj preto sme cez Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis otvorili pilotný kurz posunkového jazyka, na ktorom sa rodičia môžu učiť jeho základy. Jednou z lektoriek je známa tlmočníčka posunkového jazyka Ľubica Šarinová.

Snahou kurzu je naučiť rodičov a deti nielen základy posunkového jazyka, ale aj osvojiť si spôsob práce s deťmi a vymeniť si vzájomné skúsenosti. Každá rodina s nepočujúcim dieťaťom hľadá cestu, ako sa dorozumieť, a jednou z možností je naučiť sa posunkový jazyk.Rodinný kurz je síce zameraný na výučbu posunkového jazyka, ale predsa je v niečom iný. Berie ohľad na potreby dieťaťa. Rodina spolu prežije tri dni, rodičia sa spoločne s dieťaťom učia posunky, čím sa vytvára vhodný priestor na výmenu informácií s inými rodinami.

Nadácia Pontis hradí ubytovanie len jednej dospelej osobe z rodiny. V prípade záujmu partnera alebo inej osoby je potrebné si uhradiť všetky náklady na kurz. Kurz je obmedzený počtom účastníkov.

Stačí, ak vyplníte náš jednoduchý formulár, v ktorom nezabudnite uviesť svoje meno a mobilné číslo.

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte Petru Hunčárovú, programovú koordinátorku Nadácie Pontis, prostredníctvom e-mailu petra.huncarova@nadaciapontis.sk alebo na mobilnom čísle 0918 885 001.

Štvrtok 4.6.2015:  

Príchod účastníkov kurzu vo večerných hodinách

20:00 - večera

 

Piatok 5.6.2015:

7:00 – 8:30 - raňajky

9:00 – 12:00 –vyučovanie – 3 hodiny (klasické 45 minútové hodiny + prestávka)

12:30 – 14:00 hod. obed + prestávka

14:00 – 17:00 hod. – vyučovanie - 3 hodiny (klasické 45 minútové hodiny + prestávka)

18:00 – 19: 00 hod. – večera

19:30 – 21:30 hod. - identita nepočujúcich, kultúra nepočujúcich alebo premietanie filmov o nepočujúcich (program bude upresnený priamo na mieste, podľa potrieb a záujmu účastníkov)

 

Sobota 6.6.2015:

9:00 – 12:00 hod. – vyučovanie – 3 hodiny (klasické 45 minútové hodiny + prestávka)

12:30 – 14:00 hod. obed + prestávka

14:00 – 17:00 hod. – vyučovanie – 3 hodiny (klasické 45 minútové hodiny + prestávka)

18:00 - 19:00 hod – večera

19:30 – 21:30 hod. pretlmočenie básničiek, pesničiek pre malé deti, ako napr. Macko Uško, Spadla hruška zelená, Bola raz v triede krieda a pod.

 

Nedeľa 7.6.2015:

9:00 – 11:00 – opakovanie prebraného učiva

11:00 – 12:00 – vyhodnotenie školenia a záver

12:00 obed a odchod domov

 

ZHRNUTIE:

14 hodín vyučovania + 2 úvodné hodiny + 1 hod. záver + 4 hod. večerný program

Pri vyučovaní budú lektorky využívať knihu Základy posunkovej reči (vydavateľstvo Effeta). Knihu si bude možné aj zakúpiť priamo na mieste.

K zapožičaniu počas školenia bude knižná publikácia Ranná starostlivosť o nepočujúce dieťa.

 

Lektorky posunkového jazyka:

Ľubica Šarinová

Agáta Čermáková

Hotel Villa Siesta, Vysoké Tatry

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky