MOC poMOCi - verejná diskusia, moderuje Michal Havran

Prečo pomáhame rozvojovým krajinám?

Sme závislí  na rozvojovej pornografii? Kedy naša  pomoc škodí? Ako naša pomoc mení krajiny? Príďte sa dozvedieť viac a zapojiť sa do verejnej diskusie ku knihe Globálne vzdelávanie – kontext a kritika.

Termín konania Čas konania Miesto konania
5. február 2015 18:30 hod. A4, Karpatská 2, Bratislava
Chcem sa zúčastniť

Kniha Globálne vzdelávanie – kontext a kritika  nastoľuje otázky, ktoré nie sú vždy príjemné a spochybňuje často zaužívané presvedčenie. Cieľom ale nebolo zostaviť publikáciu ospevujúcu pomoc „rozvojovým“ krajinám. Išlo skôr o snahu vyvolať otvorenú a hlbokú diskusiu o rozvojovej pomoci a vzdelávaní. Pretože nie každá pomoc musí byť vždy skutočným dobrom.

„Publikácia splní svoj účel, keď vyvolá diskusiu k témam, ktoré nastoľuje. Nie je to kniha, ktorá končí šťastným koncom. Záver nie je ani tragický. Bude taký, akým ho spravíme. Otvorená myseľ, pokora a schopnosť rešpektovať (sa) sú dobrými predpokladmi na happy end,“ vysvetlil Juraj Hipš, riaditeľ Živice.

Podujatie organizuje Živica, Technická univerzita vo Zvolene a Platforma MVRO. Partnerom podujatia je sli.do, donorom publikácie Globálne vzdelávanie – kontext a kritika SlovakAid.

Viac info na www.zivica.sk.

Diskutovať budú

  • Tomáš Ryška, český antropológ, autor filmu Zajatci bílého boha
  • Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny
  • Andrej Návojský, lektor a metodik,  Nadácia Milana Šimečku
  • Marie Stracenská, novinárka a lektorka
  • Juraj Benca, prorektor pre humanitárne projekty, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

A4, Karpatská 2, Bratislava

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky