Moje dieťa je nepočujúce - čo teraz?

Príďte diskutovať o tom, ako môžeme pomôcť nepočujúcemu dieťaťu ešte kým je čas.

Pri rozvoji reči a intelektu dieťaťa je kľúčové najmä obdobie do troch rokov. Pre často bezradných a prekvapených rodičov, ktorým sa narodí nepočujúce dieťa, je to boj s časom. Obzvlášť, ak bola porucha zistená oneskorene.

S našimi hosťami rozoberieme, aká je na Slovensku situácia v ranej diagnostike a liečbe porúch sluchu. Majú rodičia dostatok informácii, ako s dieťaťom pracovať? Aké sú riziká neskorej diagnostiky a čo ju zapríčiňuje? Vieme sami zistiť, že naše bábätko má problém so sluchom? Má nepočujúce dieťa nádej, že bude rozprávať a plne sa integrovať do spoločnosti? Aké formy komunikácie môžu rodičia s nepočujúcim dieťatkom využívať? Ako rodinám s nepočujúcimi deťmi pomáhajú mobilní pedagógovia?

Diskusia je súčasťou kampane Nepočujúce dieťa. Podujatie moderuje Mirka Gúčiková. Vstup je voľný. 

Miroslava Zubová je špeciálna pedagogička a riaditeľka súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Deťom so sluchovou poruchou, ich výchove a integrácii, sa venuje viac ako 20 rokov. Je garantkou programu Mobilný pedagóg, v rámci ktorého špeciálni pedagógovia, psychológovia a logopédi prichádzajú pomôcť priamo do rodín s nepočujúcim dieťaťom. Angažuje sa aj v profesných organizáciách zameraných na podporu integrácie a inklúzie detí so sluchovým postihnutím.

Ľubica a František Majtánovci sú rodičmi 3-ročného Martinka, ktorému bola ťažká porucha sluchu diagnostikovaná až v jednom roku života. Napriek tomu dnes rozpráva a je plne integrovaný v škôlke pre počujúce deti. Majtánovci zistili, ako je to možné docieliť aj u iných detí. Zúčastnili sa programu Mobilný pedagóg, na podporu zdieľania skúseností organizujú stretnutia rodín. Spojili sa s odborníkmi a v septembri 2015 rozbiehajú portál nepocujucedieta.sk, ktorý zásadne zjednoduší prístup k informáciám pre rodičov na Slovensku a ponúka možnosť poradiť sa s odborníkom alebo s ďalšími rodičmi.

Impact HUB, Bratislava

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky