Nepočujúce dieťa a umenie

Ako sa môžu nepočujúce deti venovať umeniu, dá sa to?

Je umenie pre sluchovo postihnutých ľudí rovnakou súčasťou sveta ako u počujúcej väčšiny? Mirka Gúčiková bude na túto tému diskutovať s nepočujúcou herečkou Zuzkou Knapovou Daubnerovou, hudobníkom Borisom Čellárom, ktorý organizoval hudobné koncerty pre nepočujúce deti či s perkusionistom Eddym Portellom, ktorý zasa učil nepočujúce deti vnímať rytmy bubnov. Nebude chýbať ani nepočujúci herec Jozef Rigo či Veronika Broulíková, ktorá sa venuje resocializácii detí s poruchou sluchu a psychológii nepočujúcich.  

Umenie nám prináša uvoľnenie, relax, únik do sveta fantázie, zamyslenie a ďalší spôsob, ako sa vyjadriť. Je však súčasťou sveta nepočujúcich rovnako ako počujúcich? Vytvárame pre nepočujúce deti podmienky, aby sa mohli s umením stretnúť a venovať sa mu? Aké majú možnosti, aby rozvíjali svoj talent v špecializovaných krúžkoch, umeleckých školách alebo v rámci vysokoškolského štúdia? Na to, prečo a ako s deťmi s poruchami sluchu objavovať umenie sa pozrieme z pohľadu pedagógov, absolventov, psychologičky, nepočujúcich aj počujúcich, hercov a hudobníkov. Súčasťou diskusie bude vystúpenie bubeníckeho orchestra Tortola Drums, v ktorom účinkujú nepočujúce deti zo ZŠ Hrdličková pod vedením Eddyho Portella.

Boris Čellár, jazzman, gitarista, spevák a skladateľ

Boris viedol spolu s britským hudobníkom Ramim Shaafim pre deti so sluchovým postihnutím hudobné workshopy Musica Medica – hudba sa nás dotýka v rámci projektu Musica Medica. Deti sa vďaka nemu mohli zoznámiť s hudobnými nástrojmi a spoločne s hudobníkmi prišli na to, že hudba sa dá aj cítiť cez vibrácie. Boris vedie svoje trio a píše pre neho aranžmány. Vyštudoval Kunst Universität v Grazi v odbore jazzová gitara. Spolupracuje s mnohými domácimi a zahraničnými hudobníkmi, vedie a organizuje hudobnícke a spevácke workshopy. V spolupráci s Luciou Lužinskou vydal tri vlastné CD albumy.

Eddy Portella, slovenský perkusionista peruánskeho pôvodu

Eddy založil a umelecky vedie bubenícky orchester Tortola Drums s nepočujúcimi deťmi zo Špeciálnej ZŠ na Hrdličkovej ulici v Bratislave. S nimi sa nielen venuje muzikoterapii, ale zároveň spolu tvoria umenie a bubnujú. Na bratislavskom konzervatóriu študoval klasickú hudbu v hre na bicie nástroje. Jeho vášňou sú však latinsko-americké perkusie, ktoré študoval ako samouk. Spolupracuje s top slovenskými a zahraničnými umelcami a snaží sa o popularizáciu perkusii širokej verejnosti. 

Zuzana Knapová Daubnerová, nepočujúca herečka Divadla Tiché iskry

Zuzana pôsobí v Divadle Tiché Iskry v Bratislave, ktoré je jediným profesionálnym divadelným súborom nepočujúcich na Slovensku. Zuzana je absolventkou odboru Výchovná dramatika pre nepočujúcich pod vedením profesorky Zoji Mikotovej. Účinkovala v divadelnom súbore EFFETA, ktorý viedla herečka a režisérka Adela Gáborová a Anna Šmehilová st.. V súčasnosti okrem Divadla Tiché Iskry pôsobí aj na ZŠ pre žiakov sluchovým postihnutím na Hrdličkovej ulici v Bratislave ako učiteľka dramatickej výchovy, výtvarnej výchovy a výchovy umením. V dramatickej tvorbe so žiakmi využíva prvky umeleckej literatúry a vedie divadelné krúžky.

Jozef Rigo, nepočujúci herec a učiteľ

Jozef na Divadelnej fakulte JAMU absolvoval odbory výchovná dramatika nepočujúcich a individuálna herecká špecializácia. V magisterskom štúdiu pokračoval v odbore špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Bol členom pantomimického súboru Milana Sládka  v divadle Aréna. Od jeho zániku pracuje ako učiteľ komunikačných zručností a vychovávateľ na SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím, kde aj vedie divadelný súbor nepočujúcich žiakov DIKO. Svoje herecké umenie tiež uplatňuje v Divadle Tiché iskry.

Veronila Broulíková, psychologička

Veronika po boku profesorky Zoji Mikotovej stála pri zrode odboru Výchovná dramatika pre nepočujúcich. V spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami sa venuje téme rehabilitácie a resocializácie detí s poruchou sluchu a psychológii nepočujúcich. Veronika študovala pedagogickú a odbornú psychológiu, ruský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity J.E. Purkyně v Brne, kde tiež vykonala rigoróznu skúšku v odbore učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov - psychológia. Pracovala ako psychologička v špeciálnom poradenskom centre pre deti s poruchou sluchu a od roku 1992 vyučuje na Divadelnej fakulte JAMU. Tu aj obhájila docentúru v odbore Dramatické umenie.

Impact HUB, Hviezdoslavove námestie 20, Bratislava

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky