Podpora nemotorovej a nízko-emisnej dopravy vo firmách

Jesenný seminár o zodpovednom podnikaní pre facility manažérov.

Čo je to mobility manažment a prečo by zamestnanci mali do práce chodiť inak ako autom? Ako využiť car-sharing a zefektívniť manažment vozového parku? Ako vybudovať vhodnú cyklo-infraštruktúru vo vašej firme? Ako vo firme komunikovať tak, aby zamestnanci využívali alternatívne formy dopravy?

Termín konania Čas konania Miesto konania
25. september 2013 09:00 hod. Primaciálne námestie 1, Bratislava
Chcem sa zúčastniť

Na seminári sa facility manažéri, manažéri pre environmentálnu udržateľnosť aj manažéri komunikácie dozvedia praktické informácie o podpore alternatívnej mobility vo firme, budovaní cyklo-infraštruktúry, car-sharingu a car-poolingu. Na seminári vystúpia poprední odborníci na tému udržateľnej mobility, pán Michael Glotz-Richter (Nemecko) a pani Bonnie Fenton (Nemecko, Kanada). Priestor bude aj na zdieľanie best practices a dozviete sa aj novinky v podpore nemotorovej dopravy v Bratislave.

09:00 – 09:05    Otvorenie   

Beata Hlavčáková, Business Leaders Forum

09:05 – 09:20     Prečo podporovať nemotorovú dopravu pri preprave do práce / v práci

•    Benefity z firemného hľadiska
•    Podpora z EÚ - Enterprise 2020     

Michal Kišša, Nadácia Pontis/BLF

09:20 - 10:00     Podpora nízko-emisných spôsobov dopravy vo firme (v angličtine)

•   Zdieľanie áut a nemotorová preprava
•   Čo je to mobility manažment
•   Benefity pre zamestnancov a zamestnávateľov
•   Car-sharing a car-pooling
•   Parkovací manažment  
•   Motivovanie zamestnacov

Michael Glotz-Richter (DE), senior projektový manažér pre trvalo udržateľnú mobilitu, Brémy

10:00 – 10:40    Cyklo-infraštruktúra vo firme (v angličtine)

•    Ako vybudovať infraštruktúru vo firme
•    Výber vhodných prvkov (stojany, uzamykacie boxy, miestnosť na servis, sprchy...)
•    Komunikácia s miestnou samosprávou – cyklotrasy k budove firmy, podpora samosprávy
•    Podpora komunikácie vo firme - best practices zo zahraničia

Bonnie Fenton (CA/DE), konzultantka pre trvalo udržateľnú dopravu, Brémy, Kolín

10:40 – 11:00    Situácia a novinky v podpore nemotorovej dopravy v Bratislave

•    Budovanie cyklotrás (aj k biznis centrám?)
•    Bike-sharing
•    Car-sharing/car-pooling    

Michal Feik, magistrát mesta Bratislavy

11:00 – 11:20    Kávová prestávka
    
11:20 – 11:40    Diskusné krúžky – získajte riešenie pre vaše problémy a zdieľajte best practices!

•    B. Fenton radí: Podpora cyklo-infraštruktúry - príklady najlepšej praxe
•    M. Glotz-Richter radí: Ako zaviesť/ vylepšiť firemné programy a motivovať zamestnancov
    
11:40 – 12:15     Diskusia a záver

Michael Glotz-Richter (DE)

Michael je senior projektovým manažérom pre udržateľnú mobilitu pre mesto Brémy. Vyštudoval mestské a regionálne plánovanie na Technickej univerzite v Berlíne so zameraním na oblasť dopravy a životného prostredia. Pre mesto Brémy pracuje od roku 1990, najprv ako šéf sekcie ekologického mestského dizajnu. Od roku 1994 je zodpovedný za viaceré európske projekty týkajúce sa udržateľnej dopravy a mobility priateľskej k životnému prostrediu. Venuje sa podpore integrovanej udržateľnej dopravy, ktorá kombinuje MHD, taxíky, bicykle a car-sharing a umožňuje užívateľom využívať jeden predplatený kupón. Brémy sú medzinárodne uznávaným príkladom dobre fungujúceho systému car-sharingu.

Bonnie Fenton (CA/DE)

Bonnie je výskumníčka špecializujúca sa na trvalo udržateľnú mestskú mobilitu. V súčasnosti pracuje v nemeckom Kolíne a Brémach. Má skúsenosti s programom motivovania dospelých cyklistov k bezpečnejšej jazde. Realizovala tiež prieskum a zber najlepších skúseností z osvetových programov na podporu cyklistiky v Európe a v severnej Amerike a koordinovala konzultačný proces o budúcnosti cyklistiky v kanadskom Vancouveri. Pracovala na mnohých projektoch zahŕňajúcich trvalo udržateľnú mobilitu a manažment mobility, pešiu dopravu, cyklistiku, verejnú dopravu a zdieľanie áut. Svojím príspevkom sa podieľala aj na tvorbe publikácie On Bicykles: 50 Ways the New Bike Culture Can Change Your Life.

Primaciálny palác, Bratislava

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky