Podpora work-life balance zamestnancov

Jesenný seminár o zodpovednom podnikaní (nielen) pre HR manažérov

Business Leaders Forum a Nadácia Pontis pozývajú na podujatie, ktoré sa bude venovať výhodám zosúladenia pracovného a súkromného života zamestnancov vo firmách. Na seminári sa dozviete o najnovších trendoch a príkladoch najlepšej praxe z domova aj zo zahraničia. Vystúpi konzultantka Danielle Hartmann (USA) a sedem slovenských firiem predstaví svoje inšpiratívne work-life balance riešenia.

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE JE UKONČENÁ

Termín konania Čas konania Miesto konania
8. október 2013 09:00 hod. Zasadačka Mestskej rady, miestnosť č.107, Primaciálny palác, Bratislava
Chcem sa zúčastniť

Seminár sa bude venovať oblastiam a konkrétnym nástrojom work-life balance programov. Zistíte, prečo sa oplatí venovať podpore zosúladenia pracovného a súkromného života zamestnancov aj vo vašej firme. Dozviete sa o najnovších trendoch a inovatívnych riešeniach vo svete a prinesieme vám sedem inšpiratívnych riešení z domova, ktoré aj vám môžu pomôcť pri zvýšení lojality zamestnancov.

09:00 – 09:05 Otvorenie  

Beata Hlavčáková, Business Leaders Forum

09:05 – 11:00  Výhody work-life balance programov pre firmu a jej zamestnancov (pozn.: prezentácia v angličtine)

 • Oblasti a konkrétne nástroje
 • Prečo sa work-life balance firmám oplatí
 • Najnovšie trendy, inovatívne riešenia
 • Best practices z USA   

Danielle Hartmann, Boston College Center for Work & Family

11:00 – 11:20 Prestávka na kávu

11:20 – 12:15  Burza inšpiratívnych work-life balance nástrojov = 7 firiem x 7 minút

 • Petra Fürbecková, Microsoft Slovakia: Flexibilné pracovisko
 • Marek Bobák, Stredoslovenská energetika: Zamestnanci na materskej/rodičovskej dovolenke
 • Ľubica Altmanová, HP Slovakia/Miriam Lachová, Human Dynamic: Work-life coaching
 • Peter Jakubík, Ivana Keyzlarová, Mondi SCP: Benefitový systém Tri generácie
 • Martin Roman, Tatra banka: Work-life voľno
 • Andrea Bilá, Ness KDC: Ness Summer Club pre deti zamestnancov
 • Zuzana Kresánková, Flexipráca.sk: Job sharing a stlačený pracovný týždeň

12:15 – 13:00 Diskusia - pýtajte sa, polemizujte a zdieľajte skúsenosti z vašich firiem!

Keynote spíkerka: Danielle Hartman, USA

Danielle je riaditeľka pre korporátne partnerstvá v Boston College Center for Work & Family. Spolupracuje so známymi nadnárodnými spoločnosťami (ako IBM, Intel, Johnson&Johnson, Metlife, Mondelez International, Novartis, a pod.), ktorým radí, ako z pozície zamestnávateľa zlepšiť život zamestnancov a ich rodín. S jej vzdelaním v oblasti sociálnej antropológie a medzinárodnej komunikácie (Danielle má titul z prestížnej Brownovej univerzity), Danielle prepája akademický výskum s korporátnou praxou a pomáha firmám zaviesť work-life balance programy šité na mieru. Špecializuje sa najmä na flexibilnú organizáciu práce, diverzitu a inklúziu, medzikultúrnu komunikáciu, pohodu a zdravie zamestnancov a pod. Je autorkou a editorkou viacerých publikácií na tému viacgeneračnej pracovnej sily a zosúladenia práce a súkromia.

Zasadačka Mestskej rady, miestnosť č.107, Primaciálny palác, Bratislava

                  

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky