Pro Bono Maratón: Bezplatné právne tréningy neziskovkám

Aj advokáti sa tento rok zapoja do Pro Bono Maratónu. Neziskovky budú vzdelávať v oblasti práva.

Štyri advokátske kancelárie sa zapoja do Pro Bono Maratónu, počas ktorého poskytnú právne tréningy pre 24 organizácií z Bratislavy, Žiliny a z Prešova. Viac ako polovica z nich pomáha ľuďom v núdzi a z marginalizovaných skupín.

Advokáti zareagovali na potrebu zlepšenia právneho povedomia ľudí z neziskoviek. Organizácie sa totiž na advokátov v programe Advokáti Pro Bono často obracajú s podobnými právnymi problémami. Advokáti budú odpovedať na otázky vo vybraných oblastiach, ktoré dostali od 24 organizácií, ktoré sa maratónu zúčastnia. Ľudia z neziskoviek často potrebujú pomoc nielen s vnútroorganizačnými záležitosťami, ale aj pri riešení problémov svojich klientov, ktorí ostali bez strechy nad hlavou, stali sa obeťami domáceho násilia alebo sa ocitli v kríze

Aj z tohto dôvodu organizujeme prvýkrát právne tréningy, ktoré sa uskutočnia počas štvrtka a piatka 11. a 12. júna a budú sa týkať tém, ako je ochrana osobných údajov, strategické právne myslenie, právo duševného vlastníctva a exekučné právo.

Štvrtok, 11. jún

8.30 - 11.00 h Právny tréning - Právo duševného vlastníctva

Tréning ponúkne možnosť zorientovať sa v oblasti autorského práva. V tomto prípade sa zameria na práva neziskoviek používať, zverejňovať a ďalej šíriť rôzne články, publikácie, knižky, zborníky, fotky, softwarové programy a iné autorské diela, vrátane potreby licencie na použitie diela. Advokátky Zuzana Brušková a Martina Pondušová z advokátskej kancelárie Hillbridges budú odpovedať na vybrané okruhy otázok, ktoré prihlásené neziskovky poslali vopred.

9.00 - 12.00 h Ochrana osobných údajov

V roku 2013 vláda prijala nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý už bol aj novelizovaný. Tréning predstaví nový zákon aj s novelizáciou, opis jeho pôsobnosti a dôležité inštitúty, ktoré upravuje - napr. rôzne bezpečnostné prvky ochrany osobných údajov ako bezpečnostné projekty, zodpovedné osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov a podobne. Účastníci sa dozvedia o povinnostiach, ktoré zo zákona vyplývajú voči Úradu na ochranu osobných údajov a možných sankciách v prípade nesplnenia zákonných požiadaviek. Advokáti Pavol Benčo z bnt attorneys-at-law a Jakub Berthtoty z Kinstellar budú priebežne odpovedať aj na otázky, ktoré prihlásené neziskovky poslali vopred.

14.00 - 17.00 h Strategické právne myslenie

Tréning ponúka praktické právne rady a skúsenosti, na čo všetko môžu pracovníci neziskovej organizácie počas fungovania naraziť a s čím môžú už vopred počítať pri jej vedení, ako je napríklad príprava, či revízia stanov, pracovnoprávne zodpovednosti, zákon o dobrovoľníctve, úprava verejných zbierok, možnosť podnikať ako občianske združenie, právna úprava darovania, ochrany osobných údajov a podobne. Tréning je určený najmä pre vedúcich pracovníkov neziskových organizácií. Advokát Vladimír Kordoš z bnt attorneys-at-law bude priebežne odpovedať aj na otázky, ktoré prihlásené neziskovky poslali vopred.

8.30 - 11.00 h Právo duševného vlastníctva

Tréning ponúkne možnosť zorientovať sa v oblasti autorského práva. V tomto prípade sa zameria na práva neziskoviek používať, zverejňovať a ďalej šíriť rôzne články, publikácie, knižky, zborníky, fotky, softwarové programy a iné autorské diela, vrátane potreby licencie na použitie diela. Advokátky Zuzana Brušková a Martina Pondušová z advokátskej kancelárie Hillbridges budú odpovedať na vybrané okruhy otázok, ktoré prihlásené neziskovky poslali vopred.

Piatok, 12. jún

9.00 - 12.30 h Exekučné právo

Právny tréning v oblasti exekučného práva organizujeme špeciálne pre sociálnych pracovníkov neziskových organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova, drogovo závislým a rodinám v ťažkej životnej situácií. Problematika dlhov je jeden z najzávažnejších problémov bezdomovectva a rozpadu rodiny na Slovensku. Sociálni pracovníci preto vidia veľký význam v zvyšovaní právneho povedomia u seba, ako aj u svojich klientov práve v oblasti finančnej gramotnosti a poradenstva v oblasti riešenia neúnosnej dlhovej situácie. Advokátka Tijana Ćećezová a súdny exekútor Pavol Holík priblížia oblast exekučného práva s dôrazom na praktickú aplikáciu a priebežne budú odpovedať na otázky, ktoré prihlásení sociálni pracovníci poslali vopred.

Tréning Ochrana osobných údajov

Mgr. Pavol Benčo, bnt attorneys-at-law
Pavol sa ako advokátsky koncipient špecializuje na obchodné právo a právo obchodných spoločností, pracovné právo a kolektívne pracovné právo, právo v oblasti ochrany osobných údajov a daňové právo. Cez program Advokáti Pro Bono pomohol bezplatnou právnou pomocou Únií nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Jakub Berthtoty, Kinstellar
Jakub pracuje ako advokátsky koncipient, má skúsenosti v oblasti korporátneho práva a energetiky, venuje sa však predovšetkým právnym otázkam ochrany osobných údajov a duševného vlastníctva.
Je členom Pro Bono tímu v Kinstellar.

Strategické právne myslenie

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., bnt attorneys-at-law
Vlado sa ako partner bnt attorneys-at-law Bratislava zaoberá poradenstvom v oblasti fúzií a akvizícií, právom týkajúcom sa nehnuteľností a konkurzným právom. Okrem toho sa špecializuje na obchodné právo, právo obchodných spoločností a energetické právo. Od roku 2012 pôsobí aj ako správca konkurznej podstaty. Cez program Advokáti Pro Bono viacnásobne pomohol viacerým neziskovým organizáciam ako Liga za ľudské práva, OZ Ulita, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Klub detskej nádeje, či nezisková organizácia P-Mat.

Právo duševného vlastníctva

Zuzana Brušková, Hillbridges
Zuzana pôsobí na pozícii Associate. Sústredí sa predovšetkým na korporátne záležitosti, M&A transakcie a právo duševného vlastníctva. Zuzana poskytovala poradenstvo klientom z rôznych sektorov, vrátane oblasti farmaceutiky, energetiky a sieťových odvetví, nehnuteľností a prepravných služieb. Cez program Advokáti Pro Bono poskytuje od apríla 2014 bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám pomáhajúcim ľuďom bez domova.

Martina Pondušová, Hillbridges
Martina pôsobí ako advokátsky koncipient na pozícii Junior Associate. Venuje sa predovšetkým korporátnym záležitostiam, M&A transakciám a poradenstvu v oblasti bankovníctva a financií. Martina poskytovala poradenstvo klientom pôsobiacim v rozličných sektoroch, prevažne v súvislosti s korporátnymi a obchodnými transakciami.

Exekučné právo

JUDr. Tijana Ćećezová
Tijana sa narodila v Bosne a Hercegovine a právne vzdelanie absolvovala na Slovensku. Má niekoľkoročné skúsenosti z advokátskej praxe, špecializuje hlavne na obchodné, trestné a občianske právo. Je zakladateľkou advokátskej kancelárie TopLegal - law office a jednou zo zakladajúcich členov Slovensko – Srbskej obchodnej komory. Tijana už poskytla cez program Advokáti Pro Bono právny tréning pre sociálnych pracovníkov občianskeho združenia Odyseus v oblasti trestného práva.

JUDr.  Pavol Holík
Pavol pracuje ako súdny exekútor od roku 2008. V rámci svojho exekútorského úradu so sídlom v Bratislave I poskytuje komplexné služby spojené s výkonom exekučnej činnosti , aktívne vykonáva dražby hnuteľných vecí  a nehnuteľností a uskutočňuje exekučnú činnosť v teréne.

Bratiskalava

 

                                  

Projekt Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov bol podporený sumou 45399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

 

 MEDIÁLNI PARTNERI

  

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky