Reforma oblasti ochrany osobných údajov – aké povinnosti vyplývajú z novej úpravy nariadenia?

Viete ako zaobchádzať s OÚ? A zbierate a uchovávate citlivé údaje v súlade so zákonom?

V roku 2013 bol prijatý zákon o ochrane osobných údajov, ktorý́ bol o rok na to novelizovaný́. Od mája 2018 však bude v celej EÚ rámcovo upravovať oblasť ochrany osobných údajov nové všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov („Nariadenie“), ktoré predstavuje prvú významnú reformu v tejto oblasti od roku 1995. Nariadenia zavádza nové princípy a inštitúty, posilňuje práva dotknutých osôb, zvyšuje požiadavky na bezpečnosť osobných údajov a významným spôsobom zvyšuje hornú hranicu sankcií za jeho porušenie. Úrad na ochranu osobných údajov zatiaľ pripravuje nový zákon o ochrane osobných údajov. Dobrou správou je, že Nariadenie odstraňuje rôzne administratívne povinnosti voči Úradu (napr. oznamovanie informačných systémov).

Dátum: 27.4.2017

Čas: 9:00 – 16.00

Miesto: Advokátska kancelária Kinstellar, Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava

Školitelia: Jakub Berthoty, advokát (Dagital Legal, s.r.o.)

Kapacita: (max.)20 miest

Prihlásiť sa môžete TU do pondelka 10.4.2017.

Tréning predstavuje terajšiu ako aj novú legislatívu a vysvetľuje základné rozdiely medzi nimi. Dozviete sa tiež o nových povinnostiach, ktoré́ z Nariadenia vyplývajú́, s prihliadnutím na možné́ sankcie v prípade ich nesplnenia. Advokáti sa tiež̌ zamerajú́ na zodpovedanie vašich vopred zaslaných otázok v tejto oblasti.

Kapacita tréningu je 20 miest, pričom za jednu mimovládnu organizáciu sa môže prihlásiť jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme Vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prísť viacerí. Termín prihlasovania je do pondelka 10.4.2017. Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu budú evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

 

V roku 2016 sme zorganizovali v rámci Maratónu dobrovoľníctva (podujatia Naše Mesto a Pro Bono Maratón) aj 14 bezplatných tréningov pre vyše 250 účastníkov z 200 neziskových organizácií. Tento rok sme sa rozhodli ponúkať školenia celoročne a nielen pre neziskovky, ale aj školy. Experti z business a právneho prostredia sa navyše s vami budú deliť o ich skúsenosti počas celého dňa. Prihlasovanie spúšťame vždy v prvý týždeň v mesiaci a tréning sa uskutoční posledný štvrtok alebo piatok.

  1. Úvod a základné pojmy v oblasti
  2. Terajšia úprava ochrany osobných údajov
  3. Dôvody a ciele novej rámcovej úpravy
  4. Najpodstatnejšie zmeny oproti terajšej legislatíve
  5. Možnosti vlastnej úpravy na národnej úrovni
  6. Zabezpečenie súladu s Nariadením v praxi
  7. Diskusia

Profil školiteľa – Kinstellar

Jakub Berthoty pracoval v advokátskej kancelárii Kinstellar od roku 2012, kde sa venoval primárne oblasti ochrany osobných údajov. Počas svojho pôsobenia v Kinstellar spolupracoval s Nadáciou Pontis na Pro Bono Maratóne pre neziskové organizácie.  Od 1. februára 2017 pôsobí samostatne, špecializuje sa na oblasť ochrany osobných údajov a pripravuje právnu publikáciu zameranú na Nariadenie.

Advokátska kancelária Kinstellar, Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava

Pro Bono partner tohto školenia

        

Organizátor aktivity Tréningy Pro Bono


Partneri aktivity Tréningy Pro Bono

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky