Rozmanitý alebo čiernobiely - Aký svet tvoríme našim vzdelávaním?

Ako vzdelávať novú generáciu tak, aby bola pripravená na svet, do ktorého sa narodila?

Príďte diskutovať s pedagógom z Queensland University v Austrálii Bryanom Mukandim o tom ako využiť kritické myslenie, etiku a globálne vzdelávanie so žiakmi a študentami na základných a stredných školách. Preklad z anglického jazyka bude zabezpečený. Viac informácií nájdete na podujatí na Facebooku, Diskusia: Rozmanitý alebo čiernobiely – Aký svet tvoríme našim vzdelávaním?

Kedy: 12. december, 15:00 - 17:00
Kde: EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28
Ako: Účasť je bezplatná, no záujemcov o účasť žiadame o registráciu na tomto linku.

EDUpoint umožňuje pravidelné stretávanie sa lídrov vo vzdelávaní, učiteľov a učiteliek v regióne, zdieľanie príkladov najlepšej praxe, diskusie, výmenu skúseností a formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní. Centrá EDUpoint sú zdrojom pozitívnych príkladov vo vzdelávaní. Učitelia, lídri vo vzdelávaní, ale aj široká verejnosť so záujmom o tému vzdelávania prichádzajú cielene na program EDUpointov, kde načerpávajú inšpiráciu a získavajú pomoc. Program EDUpointov sa skladá zo zaujímavých workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení praktických problémov a učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti pre 21. storočie. Prvý slovenský EDUpoint vo Zvolene vytvorili spolu Nadácia Pontis (program Generácia 3.0) a OZ Živica (program Komenského inštitút). Nadácia Pontis rozširuje koncept EDUpointov s rôznymi partnermi i do ďalších lokalít Slovenska. EDUpoint môže organizovať fyzická osoba či organizácia na základe dohody s Nadáciou Pontis.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Radoslava Pláničku z OZ Živica.
E-mail: planicka@zivica.sk
Telefón: +421 915 331 949

Bryan Mukandi

Narodil sa a vyrastal v Zimbabwe. Vyštudoval medicínu na University of Zimbabwe a začal klinickú prax v čase, kedy vrcholila pandémia AIDS. Neskôr sa presťahoval do Írska, kde dosiahol magisterský titul v odbore ľudských práv a zároveň pracoval pre organizáciu zaoberajúcu sa globálnym vzdelávaním The Galway One World Centre. Následne získal magisterské vzdelanie v oblasti Politická filozofia v Belfaste. Jeho kroky ďalej viedli do Austrálie, kde žije a pracuje v oblasti medicínskej etiky. 

EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28

Organizátori podujatia

  

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky