Rozvojový deň: Slovensko pomáha vo svete už viac ako 10 rokov

Príďte do bratislavskej Starej tržnice na Rozvojový deň, kde vás čaká aj voňavá rozvojová kuchyňa.

Viete ako dlho Slovensko pomáha v zahraničí? Viete ktoré organizácie a ľudia pracujú v chudobnejších častiach sveta? Chcete si aj vy nájsť prácu alebo sa stať dobrovoľníkom v Afrike alebo Ázii? Chcete vedieť ktoré fotografie z vašich ciest po rozvojovom svete sú vhodné na prezentáciu na verejnosti? Príďte od 10.00 do 20.00, kde si deti budú môcť vyrobiť africké hračky a korálky, dospelí sa dozvedia, ako mangrovníky poskytujú drevo, útočisko pre kraby a raky v Keni

Slovenské organizácie pôsobili od roku 2003 s rozvojovými a humanitárnym aktivitami v takmer 20 krajinách sveta. Cez SlovakAid pracovali na viac ako 400 projektoch v Keni, Afganistane, Južnom Sudáne ale aj v Bielorusku, v Tunisku, Srbsku, či Macedónsku a v ďalších krajinách. Zaujíma vás, kde všade v súčasnosti pôsobia?

Počas Rozvojového dňa 2013, ktorý sa uskutoční 18.10.2013 v bratislavskej Starej tržnici, sa v čase od 10:00 do 20:00 môžete tešiť na celodenný atraktívny program moderovaný Michalom Slaničkom:

10.00 do 18.00

Prezentačné stoly slovenských subjektov, ktoré pôsobia v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania na Slovensku (mimovládne organizácie, štátne a verejné inštitúcie, univerzity, ústavy, podnikatelia, samospráva a pod.).

10.00 - 11.30

Tvorivé dielne pre deti a školy s rozvojovými témami - interaktívne aktivity pre školy, deti a ich rodičov, osveta o životných podmienkach detí v rozvojových krajinách.

11.30 - 13.00

Rozvojová kuchyňa - prezentácia kuchyne a kultúry vybraných rozvojových krajín; varenie s moderátorom Jaroslavom Žídekom a pozvanými hosťami, ktorí pôsobili v Afganistane, Gruzínsku, Keni a Kirgizsku, diskusie o zodpovednej spotrebe a spravodlivom obchod/Fair Trade.

13.00 do 14.30

Rozvojový veľtrh práce - pracovné a dobrovoľnícke príležitosti v rozvojovo sektore: práca a dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách, príbehy pracovníkov a dobrovoľníkov z rozvojových krajín, ich fotografie, hudba a predmety dovezené z rozvojových krajín.

14.30 do 16.00

Prezentácia slovenských projektov rozvojovej spolupráce - ako Slovensko pomáha vo svete už viac ako desať rokov - predstavenie priamych aktérov rozvojovej spolupráce a zaujímavých rozvojových a vzdelávacích projektov v oblasti zdravotníctva, sociálnej práce a vzdelávania, poľnohospodárstva v rozvojových krajinách a vzdelávania na Slovensku.

16.00 do 17.00

Workshop: Média a rozvoj - ako informujeme o rozvojových krajinách a aká je doterajšia informovanosť verejnosti. Diskusie so slovenskými novinármi, dokumentaristami a ďalšími zaujímavými hosťami so skúsenosťami z rozvojových krajín, ich skúsenosti, príbehy. Workshop o etickom kódexe podávania správ a obrazového materiálu na ukážke fotografií nasnímaných v rozvojových krajinách.

Celodenné premietanie filmov so zameraním na globálne témy a rozvojové krajiny, ako aj zábery aktivít slovenských organizácií z rozvojových krajín.

18.00

Hudobný benefičný koncert spojený s vyhlásením víťazov fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci.  Nebude chýbať La3no Cubano a Vertigo - skupina pomalej akrobacie.

Stará tržnica, Bratislava

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky