Seminár Diver(SiTy): Ženy v biznise

Ako môže firma benefitovať z rôznorodosti na pracovisku a čo ženám pomáha dosiahnuť úspech v práci.

Je podpora diverzity len „povinnou jazdou“, alebo sa firmám skutočne oplatí? Aká je úloha štátu a aká firmy? Čo ženám pomáha presadiť sa v biznise? Business Leaders Forum a IBM pozývajú na seminár venovaný diverzite na pracovisku a efektívnym nástrojom jej uplatnenia vo firemnej praxi, tentoraz so zameraním sa na ženy. Príďte sa presvedčiť, že rôznorodosť prináša benefity (nielen) firmám a vypočujte si päť inšpiratívnych príbehov o tom, že ženy a biznis patria k sebe.

Seminár je určený predovšetkým predstaviteľom/predstaviteľkám firiem. Je bezplatný, potrebné však je zaregistrovať sa. Členské firmy Business Leaders Forum podporovatelia Charty diverzity Slovensko majú prednostné právo účasti na podujatí.

Termín konania Čas konania Miesto konania
30. máj 2017 09:00 hod. Bratislava
Chcem sa zúčastniť

Pod pojmom diverzita myslíme všetky viditeľné, ale aj neviditeľné aspekty, ktorými sa ľudia odlišujú a zároveň sú si podobní. Sú nimi pohlavie, rasa, národnosť, etnický pôvod, sexuálna orientácia, vek, či zdravotné postihnutie.

O tom, prečo je pre firmu výhodné podporovať diverzitu na pracovisku, porozprávajú Astrid R. Frydensberg,Jana Lancíková a Barbora Paulovič Deckerová z IBM. Ako sme na tom v súčasnosti na Slovensku a v čom môže byť v tejto téme nápomocný štát, priblíži Oľga Pietruchová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Päť inšpiratívnych príbehov (nielen) žien, ktoré sú úspešné vo svojom povolaní, otvorí témy ženy vo vedení a v IT sektore, work-life balance a budovanie firmy. A nezabudneme ani na pohľad muža v ženskom svete.

Šesť diskusných stolov vám dá príležitosť doplniť svoje podnety k vybranej téme. Príďte sa inšpirovať a zdieľať svoje skúsenosti - ako výstup z podujatia pripravíme odporúčania, ktoré môžu slovenským firmám pomôcť lepšie nastaviť a manažovať politiku podporu diverzity a inklúzie.

 

8.30 - 9.00        Registrácia

9.00 - 9.05        Privítanie 

                         Paul Burt, generálny riaditeľ IBM ISC

                         Michal Kišša, výkonný riaditeľ Business Leaders Forum a programový riaditeľ Nadácie Pontis

9.05 - 9.15        Podpora diverzity dobrovoľníkmi z radov zamestnancov

                        Astrid R. Frydensberg, globálna manažérka pre Business Resource Groups, IBM 

                        Jana Lancíková, líderka skupiny Ženy v IBM na Slovensku, IBM

9.15 - 9.40        Benefity diverzity pre firmu

                         Barbora Paulovič Deckerová, riaditeľka sekcie podpory predaja v regióne Európy,

                         Blízkeho východu a Afriky, IBM

9.40 - 10.00      O čo prichádzame, keď nie sme rôznorodí

                         Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí,

                         Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

10.00 - 10.20     Otázky a odpovede

10.20 - 10.45     Prestávka na dobrú kávu

10.45 - 11.15     Diverzita v praxi (5 tém x 5 minút)

                            1. Líderky (ako prekonať prekážky v kariérnom raste žien)

                                Alica Pavúková, partnerka, PwC Slovakia

                            2. Work-Life Balance (ako zladiť náročný pracovný život s rodinou)

                                 Marcela Krajčová, HR manažérka, Philip Morris Slovakia

                            3. Muži v ženskom svete (ako sa mužom pracuje vo firmách, ktoré podporujú rodovú diverzitu)

                                Gabriel Galgóci, generálny riaditeľ a riaditeľ zákazníckeho centra sieťových služieb, AT&T

                            4. Ženy v IT (ako podporiť ženy, aby sa presadili v tradične mužskom biznise)

                                Ivana Medveďová, globálna riaditeľka pre obchodné aplikácie a IT služby pre región Európa, IBM ISC

                                 Petra Kotuliaková, zakladateľka a riaditeľka, Aj Ty v IT

                            5. Podnikavosť je ženského rodu (ako vybudovať úspešnú malú firmu)

                                Júlia Micháleková, výkonná riaditeľka, Visibility

11:15 - 12:15      Diskusné stoly

                           Vyberte si jednu z piatich tém (Diverzita v praxi) a zdieľajte svoje skúsenosti a podnety.

                           Bonusový, šiesty, stôl: Astrid R. Frydensberg a Jana Lancíková, IBM: Business Resource Groups

                                                            (ako môžu samotní zamestnanci zlepšiť uplatnenie žien vo firme)

12.15 - 12:30      Zhrnutie diskusných stolov

                          

 

Paul Burt, generálny riaditeľ IBM ISC

Paul začal pracovať pre IBM v Anglicku v roku 2000 na pozícii administrátora, neskôr ako vedúci tímu a vedúci procesov. Po dvoch rokoch bol pridelený na Slovensko, kde prešiel viacerými vedúcimi a manažérskymi funkciami a neskôr sa stal senior manažérom sekcie zdieľaných služieb. Tiež zastával funkciu vedúceho sekcie vzdelávania manažérov a zamestnancov IBM po celom svete. V roku 2015 nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa IBM ISC. Paul je členom Americkej obchodnej komory, Prezídia Republikovej únie zamestnávateľov ako aj spolutvorcom Charty diverzity.

Astrid Ritzau Frydensberg, globálna manažérka pre Business Resource Groups, IBM

Astrid manažuje a formuje strategické smerovanie programu Business Resource Groups – dobrovoľných skupín zamestnancov – v 50 krajinách sveta. V rámci skupín sa dobrovoľne angažujú zamestnanci IBM vo vybraných témach, medzi inými aj v podpore diverzity a inklúzie. Astrid pracuje v IBM od roku 2010, v minulosti pôsobila ako marketingová manažérka pre severské krajiny aj v rámci rôznych globálnych programov. Vo svojej práci má možnosť v praxi uplatňovať dosiahnuté vzdelanie v kombinácii medzinárodný obchod a medzikultúrna komunikácia.

Barbora Paulovič Deckerová, riaditeľka sekcie podpory predaja v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky, IBM

Barbora pôsobí v IBM desať rokov, v súčasnosti je zodpovedná za niekoľko servisných centier, ktoré poskytujú podporu klientom, predajcom a biznis partnerom v  regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky. Spolu ide až o 2 500 zamestnancov. Počas uplynulých troch rokov získal Barborin tím významné globálne ocenenie za klientský servis – Stevie Award, naposledy za zmenu firemnej kultúry, ktorá vedie k dennodenným inováciam. Barbora je známa ako inšpiratívna líderka, ktorá sa nebojí zmien. Je aktívnou ambasádorkou IBM na slovenskom trhu a veľkou podporovateľkou ženských líderiek v strednej Európe. Externe pôsobí ako členka SCLA (Supply Chain Leaders in Action). Už počas štúdia v USA reprezentovala univerzitu vo vrcholovom basketbale, disciplínu a nasadenie vyhrávať neskôr preniesla aj do pracovného života.

Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Oľga má pätnásťročnú expertízu v oblasti rodovej rovnosti, podpory rovného postavenia žien a mužov a rovných príležitostí. Riaditeľkou odboru na MPSVaR je od roku 2011, je tiež členkou Pracovnej skupiny na podporu rovného postavenia žien a mužov v Európskej komisii a Výboru pre rodovú rovnosť v Rade Európy. Pôvodným povolaním chemická analytička po získaní magisterského titulu v odbore gender studies vo Viedni pracovala v neziskovom sektore a pôsobila tiež ako členka riadiaceho výboru Európskej ženskej lobby v Bruseli. Oľga je autorkou a spoluautorkou početných publikácií a štúdií na tému rodovej rovnosti a rovných príležitostí. Viedla rodové tréningy a analýzy pre miestne aj medzinárodné organizácie, ako je UNDP, Oxfam či Európska komisia.

Alica Pavúková, Partner, líderka auditu, PwC Slovensko

Alica je líderkou auditu a partnerkou v PwC, najväčšej poradenskej spoločnosti na Slovensku. Zároveň je líderkou pre diverzitu a inklúziu v PwC pre strednú a východnú Európu. Má rozsiahle skúsenosti na poli auditu, účtovníctva a účtovného poradenstva v oblasti štatutárneho účtovníctva a IFRS. Je členkou Asociácie certifikovaných účtovníkov (ACCA) a je kvalifikovaná účtovníčka pre USA (CPA). V PwC pracuje od roku 1991, absolvovala 6-mesačný pobyt v PwC v Cambridge a 18-mesačný pobyt ako manažérka v PwC v Melbourne.

Marcela Krajčová, HR manažérka, Philip Morris Slovakia 

Po viacerých projektoch v oblasti riadenia zmeny, ktoré riadila na globálnej a regionálnej úrovni v spoločnosti Mondelez International, sa Marcela vracia opäť do HR oblasti. V minulosti pôsobila ako HR Business Partner pre rozvoj, vzdelávanie a talent acquisition v Mondelēz European Business Services Center. Bola súčasťou zlúčenia a vytvorenia Jacobs Douwe Egberts a cenné vedomosti a skúsenosti získala v HR konzultingu. Blízko má i k neziskovému sektoru, kde ako zamestnankyňa alebo dobrovoľníčka pôsobila sedem rokov.

Gabriel Galgóci, generálny riaditeľ a riaditeľ zákazníckeho centra sieťových služieb, AT&T Global Network Services Slovakia

V roku 1999 začínal Gabriel v AT&T ako projektový manažér v a dnes zastáva pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti na Slovensku. Riadi tiež tím viac než 250 spolupracovníkov v centrách na Slovensku, v Českej republike, západnej Európe a v Argentíne, ktorý poskytuje podporu pri dodávke služieb a manažovaní životného cyklu produktov pre najväčších biznis klientov IBM v regióne EMEA. Gabriel sa venuje aj mentoringu študentov v rámci programu Americkej obchodnej komory.

Ivana Medveďová, globálna riaditeľka pre obchodné aplikácie a IT služby pre región Európa, IBM ISC

Ivana do IBM nastúpila v roku 2000. Zastávala sériu manažérskych pozícií v oblasti podpory predaja a informačných technológií a postupne sa prepracovala až na post riaditeľky pre korporátnu IT identitu. Do spoločnosti IBM si priniesla skúsenosti od zamestnávateľov z radov menších slovenských firiem a štátnych inštitúcií. Popri svojej pracovnej náplni sa venuje taktiež podpore diverzity v IT sektore, predovšetkým so zameraním sa na zvýšenie počtu žien v tejto oblasti.

Petra Kotuliaková, riaditeľka, Aj Ty v IT

Petra je zakladateľkou neziskovej organizácie AJ Ty v IT, ktorá pracuje s mladými dievčatami a motivuje ich k štúdiu informatiky, búrajúc rodové stereotypy v tomto sektore. Po skončení štúdia pôsobila v Paríži, kde pracovala na marketingovom oddelení medzinárodnej vetvy spoločnosti DANONE a mala na starosti trhy na Strednom a Ďalekom východe. V súčasnosti je zároveň riaditeľkou Konfuciovho inštitútu v Bratislave, ktorý sa venuje prezentácii a šíreniu čínskej kultúry a jazyka a budovaniu univerzitných spoluprác medzi Slovenskom a Čínou.

Júlia Micháleková, výkonná riaditeľka, Visibility

Júlia sa v praxi pohybuje od roku 2009. Začínala s manažovaním SEO projektov, v súčasnosti riadi dve firmy. On-line marketingovú agentúru VISIBILITY a DASE, agentúru zameranú na webovú analytiku. Za svoje poslanie Júlia považuje odovzdávanie svojho know-how, vzdelávanie a starostlivosť o šťastie a rozvoj zamestnancov.

Jana Lancíková, líderka skupiny Ženy v IBM na Slovensku, IBM 

Jana pôsobí v IBM od roku 2008. Na finančnom oddelení spoluzakladala iniciatívu pre rozvoj a uplatnenie žien, neskôr svoje skúsenosti v téme zúročila pre celé IBM centrum v Bratislave. Stojí za niekoľkými úspešnými projektami ako napríklad Program pre podporu integrácie matiek po materskej a rodičovskej dovolenke alebo Zvýšenie povedomia o kariére v IT medzi ženami na Slovensku. Pod jej vedením získalo slovenské IBM ISC cenu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zamestnávateľa podporujúceho rodovú rovnosť.

PODUJATIE MODERUJE:  

Michal Kišša, výkonný riaditeľ Business Leaders Forum a programový riaditeľ pre zodpovedné podnikanie v Nadácii Pontis

Michal vedie pilier zodpovedného podnikania v Nadácii Pontis a je výkonným riaditeľom združenia zodpovedných firiem Busines Leaders Forum, ktoré má aktuálne 40 členov. V rámci piliera Michal spoluorganizuje  medzinárodné podujatie o zodpovednom podnikaní CEE CSR Summit. Je certifikovaným trénerom na GRI Training Course a audituje správy o zodpovednom podnikaní pomocou Smerníc GRI. 

 

IBM, Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava

Organizátori:

 

Seminár je súčasťou iniciatívy:

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky