Seminár o firemnom dobrovoľníctve: Ako pomáhanie iným pomáha i vašej firme

Zistite, aké benefity môže dobrovoľníctvo priniesť vašej firme.

Chcete sa vo firme venovať dobrovoľníctvu, ale neviete, ako začať? Zaujímajú vás legislatívne podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste mali dobrovoľníctvo vo firme transparentne ošetrené? Máte dobrovoľníctvo vo firme už zabehnuté, ale radi by ste ho pozdvihli na vyššiu úroveň? 

Získajte rady a tipy priamo od expertov z renomovaných spoločností! O tom, že dobrovoľníctvo sa firme naozaj oplatí vás presvedčí Lenka Hybšová (CZ) zo Skupiny ČEZ, o legislatívnom rámci firemného dobrovoľníctva porozpráva Vladimír Kordoš  z advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law.  A konkrétne rady a tipy, ako začať s dobrovoľníckymi programami vo firme a nadchnúť pre ne i zamestnancov, či ako zefektívniť už existujúce projekty dobrovoľníctva, poskytnú predstaviteľky firiem Skanska SK, dm drogeriemarkt, DELL a Slovenská sporiteľňa. Pripravený máme i interaktívny blok o podujatí Naše mesto 2017 plný praktických informácií.

Vstup na seminár je zdarma, nutná je však registrácia. Seminár je určený primárne pre zástupcov firiem. Registrovať sa môžete prostredníctvom registračného formulára (dole) alebo priamo na e-mailovej adrese: marek.richter@nadaciapontis.sk

 

Termín konania Čas konania Miesto konania
16. marec 2017 08:30 hod. Slovenská sporiteľna, Tomášikova 48, 832 37, Bratislava
Chcem sa zúčastniť

Seminár je určený primárne pre HR manažérov, personalistov, marketing a komunikačných manažérov a ďalších zástupcov firiem.

Dozviete sa:

  • prečo sa dobrovoľníctvo firmám oplatí
  • ako k dobrovoľníctvu motivovať zamestnancov
  • aký je legislatívny rámec
  • aké sú praktické skúsenosti firiem
  • ako sa Vaša firma môže zapojiť do podujatia Naše Mesto 2017

8:30 - 9:00 - Registrácia účastníkov

9:00 - 9:05 - Privítanie účastníkov seminára

                     Michal Kišša, výkonný riaditeľ Business Leaders Forum a programový riaditeľ Nadácie Pontis 

                     Barbara Henterová, vedúca oddelenia sponzoringu a eventov, Slovenská sporiteľna

9:05 - 9:45 - Prečo sa dobrovoľníctvo firmám oplatí?

                     Lenka Hybšová (CZ), špecialistka celoštátneho sponzoringu, Skupina ČEZ

9:45 - 10:25 - Legislatívny rámec firemného dobrovoľníctva

                       Vladimír Kordoš, Partner, advokátska kancelária bnt attorneys-at-law

10:25 - 10:50 - Prestávka na dobrú kávu

10:50 - 12:10 - Firemné dobrovoľníctvo ako nástroj zodpovedného podnikania vo firmách

                        Magdaléna Dobišová, CEO, Skanska SK: Prečo je firemné dobrovoľníctvo dôležité pre lídrov v biznise?

                        Magdaléna Korbová, Skupinová vedúca oddelenia marketingu, dm drogeriemarkt Slovensko: Firemné dobrovoľníctvo ako nástroj HR (dm spoločne)

                        Jana Hudecová, Program Manager, DELL: Dell má dobrovoľníctvo vo svojej DNA

                        Vanda Struháriková, HR Specialist, Slovenská sporiteľňa: DOBROvoľníctvo založené na dôvere

12:10 - 13:00 - Naše Mesto 2017 - ako môžete prihlásiť svoju firmu?

                         Marek Richter, Programový manažér, Nadácia Pontis / Business Leaders Forum

                         Tatiana Čaplová, Programová koordinátorka, Nadácia Pontis / Business Leaders Forum

 

 

 

Lenka Hybšová, špecialistka celoštátneho sponzoringu, Skupina ČEZ

Vyštudovala verejnú správu a regionálny rozvoj na České Zemědělské univerzitě v Prahe a sociálnu prácu so zameraním na komunikáciu a aplikovanú psychoterapiu na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

V Skupine ČEZ pracuje od roku 2010 v útvare komunikácie, kde sa venuje témam spoločenskej zodpovednosti a udržateľného rozvoja. Ide predovšetkým o oblasť darcovstva, sponzoringu, zamestnaneckých zbierok a firemného dobrovoľníctva. Medzi jej koníčky patrí cestovanie, kultúra a šport.

 

Vladimír Kordoš, Partner, bnt attorneys-at-law

Mgr. Vladimír Kordoš LL.M. je slovenský advokát s viac ako 10 ročnou praxou a bohatými skúsenosťami v zastupovaní ako slovenských tak aj medzinárodných klientov pri ich aktivitách v Slovenskej republike. V roku 2010 sa stal členom bnt attorneys-at-law v Bratislave a o dva roky začal pôsobiť ako partner spoločnosti.

Špecializuje sa na poradenstvo medzinárodným a slovenským klientom v oblasti fúzií a akvizícií, v oblasti nehnuteľností a konkurzného práva. Okrem toho sa koncentruje na obchodné právo a právo obchodných spoločností, verejné obstarávanie a problematiku compliance a arbitráží. Od roku 2011 sa aktívne podieľa na projekte Advokáti Pro Bono Nadácie Pontis.  Kompletný životopis je dostupný TU.

 

Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka, Skanska SK

Predsedkyňa Etickej komisie Skanska ČR a SR, popularizátorka témy transparentného podnikania, diverzného a inkluzívneho pracovného prostredia. So svojim filozofickým vzdelaním a skúsenosťami z úspešného podnikania v médiách nepatrí Magdaléna Dobišová v odbore, v ktorom dominujú muži a technické vzdelanie, k typickým zástupcom. Ale možno práve preto ju práca v tomto odvetví zlákala. Skanska, medzinárodná firma so švédskymi koreňmi vie, že rôznorodosť vo vzdelaní a skúsenostiach firmu obohacuje , a vie to dobre využiť.

A tak Magdaléna Dobišová od roku 2006 v Skanska prešla viacerými pozíciami, bola členkou tímov, ktoré pripravovali a realizovali v roku 2010 veľké organizačné zmeny a transformáciu spoločnosti. Od roku 2012 je generálnou riaditeľkou a predsedkyňou predstavenstva akciovej spoločnosti Skanska na Slovensku.Pod jej vedením sa Skanska stala spoločnosťou, ktorá sa jednoznačne a jasne hlási a podniká na princípoch etiky a transparentnosti. Je presvedčená, že slušnosť a poctivosť v podnikaní môže byť i na slovenskom stavebnom trhu konkurenčnou výhodou. Spolupracuje so Slovenskou technickou univerzitou - Stavebnou fakultou a s Ekonomickou univerzitou - Fakultou podnikového manažmentu, kde prostredníctvom prednášok, konferencií a spolupráce na študentských projektoch a diplomových prácach rozvíja tému spoločensky zodpovedného podnikania a etiky v biznise. Je členkou Priemyselnej rady Stavebnej fakulty STU Bratislava, aktívne pôsobí v Business Leaders Fóre, ktorého bola dva roky predsedníčkou a ktorého je Skanska členom, ako jediná stavebná spoločnosť. Je členkou dozornej rady Nadácie pre Otvorenú spoločnosť . V roce 2014 zvíťazila v ankete Top 10 žien slovenského biznisu, ktorú vyhlasuje HNClub. Prináša do stavebníctva úplne nový pohľad a manažersky štýl a je presvedčená, že konkurencieschopnosť Slovenska môžeme zvýšiť jedine profesionalitou a spoločensky zodpovedným prístupom. I v stavebníctve.

 

Vanda Struháriková, HR Specialist, Slovenská sporiteľňa

Vanda Struháriková pracuje v HR oblasti od roku 1996, kedy ukončila na PdF UK štúdium Sociálnej práce. Zameriavala sa predovšetkým na vzdelávnie a rozvoj zamestnancov, najprv vo výrobnej firme a následne v bankovníctve. V súčasnosti sa venuje aj dobrovoľníctvu a diverzitným témam, čo považuje za „korporátnu sociálnu prácu“. Rada sa s vami podelí o skúsenosti zo zavádzaním dobrovoľníctva vo firme.

 

Magdaléna Korbová, Skupinová vedúca oddelenia marketingu, dm drogerie markt Slovensko

Vyštudovala odbor Obchod a Marketing na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.  Po ukončení štúdia v roku 2009 nastúpila do dm drogerie markt.Počas svojho pôsobenia vo firme prešla viacerými pozíciami, dnes pracuje na pozícii Skupinovej vedúcej odd. marketingu. Má na starosti dm zákaznícky program, zastrešuje CSR kampane (napr. Veselé zúbky, dm spoločne, Ľahšie to ide ľahšie) a koordinuje PR komunikáciu. Je zakladajúcou členkou interného projektu Stratégia zodpovedného podnikania dm, založeného v roku 2012, v rámci ktorého spolupracuje o. i. na téme dobrovoľníctva dm spolupracovníkov.

 

Jana Hudecová, Project Manager, Global Facilities Strategy, Dell

V spoločnosti Dell pracuje od roku 2003 v oddelení správy a prevádzky pobočiek. Začínala ako operačný manažér pobočky v Bratislave a neskôr pobočiek v rámci strednej a východnej Európy, Afriky a Blízkeho východu. V súčasnosti pracuje v globálnom tíme so zameraním na vytváranie a realizovanie stratégie lokalizácie pobočiek spoločnosti.

O roku 2011 sa venuje téme spoločenskej zodpovednosti a firemného dobrovoľníctva vr ámci Dell Bratislava. Podporuje iniciatívy zamestnancov, koordinuje aktivity, spolupracuje s vedením spoločnosti, s internými aj externými partnermi. Dobrovoľníctvo v Dell Bratislava je silne zakotvené a rada sa podelí o skúsenosti.

Miesto konania: Slovenská sporiteľna, Tomášikova 48, 832 37, Bratislava (kongresová sála na prízemí)

Organizátori:

Partner:

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky