Seminár: Rola a prínosy obstarávania/nákupu v zodpovednej firme

Podujatie pre firmy, ktoré chcú mať úžitok z partnerského vzťahu s dodávateľmi.

Na seminári bude o CSR aspektoch obstarávania/nákupu hovoriť spíkerka z holandského HEINEKEN-u a predstavia sa aj príklady najlepšej praxe z domova.

Zaregistrujte sa do 19. novembra 2013

Termín konania Čas konania Miesto konania
21. november 2013 09:00 hod. Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, Bratislava
Chcem sa zúčastniť

Počas seminára sa zamierame na tieto témy a otázky:

  • Čo to znamená zodpovednosť v dodávateľskom reťazci?
  • Dôležitosť zodpovedného obstarávania, jeho prínos k ekomickému úspechu firmy a dlhodobej stabilite firmy
  • Spolupráca s dodávateľmi - hlavné princípy a hodnoty
  • Výberový proces - kritériá a ich váha
  • Hodnotenie dodávateľov
  • Budovanie vzťahov s dodávateľmi
  • Pozícia oddelenia obstarávania / nákupu vo firme

Čas

Téma

Spíker

08:30 – 09:00

Registrácia

 

09:00 - 09:05

Otvorenie a privítanie

Beata Hlavčáková, riaditeľka, Business Leaders Forum

09:05 – 09:30

Zodpovedné podnikanie a úloha vlády

J.E. Richard van Rijssen, Veľvyslanec, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku

09:30 – 10:20

Rola obstarávania v zodpovednej firme

Laura Taal, Sustainable Procurement Manager, Global Procurement, HEINEKEN (NL)

10:20 – 11:00

Prestávka na fair trade kávu a čaj

Krátko k podávanej káve: Monika Guttmanová, Ten Senses

Príklady dobrej praxe

11:00 – 11:20

Zodpovedný dodávateľský reťazec na Slovensku

Beata Hlavčáková, riaditeľka, Business Leaders Forum

11:20 – 11:35

Prečo implementovať etické programy aj u dodávateľov?

Veronika Brcková, Procurement Specialist Senior, Skanska (CZ)

11:35 – 11:50

CSR kritériá v hodnotení dodávateľov

Zuzana Adamčíková, Senior Purchasing Manager, Johnson Controls Intl.

11:50 – 12:05

Prínosy dialógu s dodávateľmi

Štefan Leibiczer, EU Procurement Manager, Embraco Slovakia

12:05 – 12:30

Diskusia

 

12:30 – 13:00         

Obed

 

Hlavná spíkerka:

Laura Taal, Heineken (NL)

Laura Taal

Laura Taal pracuje v spoločnosti HEINEKEN ako manažérka trvalo-udržateľného obstarávania. Má skúsenosti s prácou vo verejnom aj súkromnom sektore, vrátane poľnohospodárstva a elektrotechnického priemyslu. Má expertízu v oblasti ľudských práv, zapájania dodávateľov do zodpovedných biznis praktík, zosúladenia firemných činností so stratégiou zodpovedného podnikania firmy aj v oblasti integrovaného reportingu. V minulosti pracovala na pozícii Senior Associate a poradcu v PwC Holandsko a ako manažérka v The Bright Company.

Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky