Stretnutie Advokátov Pro Bono

Členovia programu sa opäť stretnú, aby prehodnotili predchádzajúci rok a naplánovali ten nový.

Program Advokáti Pro Bono existuje už 6 rokov. Svoj siedmy rok započne stretnutím všetkých členov, ktoré sa bude konať 2. marca 2017. Účasť je podmienená členstvom v programe. 

Program Advokáti Pro Bono je združením advokátov a advokátskych kancelárií, ktoré poskytujú bezplatnú právnu pomoc dobročinným organizáciám. Týmto spôsobom prispievajú k skutočnej spravodlivosti v spoločnosti. Na začiatku každého roka sa spolu stretnú všetci členovia programu. Spoločne zhodnotia predošlý rok, no taktiež načrtnú plán do nového roka. V rámci tejto udalosti majú aj možnosť prejaviť svoje názory, priania a potreby, ktoré sa týkajú programu.  

-       Zhrnutie roku 2016

-       Plán na rok 2017

-       Prezentácia nového webu

-       Zhrnutie januárového školenia „Zastupovanie detí so zdravotným postihnutím“

-       Novinky všeho druhu

Advokátska kancelária Kinstellar

Hviezdoslavovo námestie 13

811 02, Bratislava

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky