Štvrťročné stretnutie členov združenia Business Leaders Forum

Noví členovia, dobrovoľníctvo a plány pre rok 2017 - aj o tom sa bude diskutovať na stretnutí BLF.

Na štvrťročnom stretnutí BLF sa stretnú súčasní členovia, aby zhodnotili a hlasovali o prijatí nových uchádzačov, ktorí by radi rozšírili rady združenia. Prebehnú aj diskusie týkajúce sa roku 2017 - aké sú ich plány v zodpovednom podnikaní pre tento rok a predstavenie dobrovoľníckych aktivít, ktorých sa môžu spoločnosti zúčastniť. 

Dátum stretnutia: 09. marec 2017 (štvrtok)

Čas: 13:30h – 16:00h

Miesto: spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/A, Bratislava, konferenčná miestnosť s názvom Philip Morris na 4. poschodí

Parkovanie: pri obchodnom dome KIKA na 3 hodiny zdarma, prípadne pri Avione

Účasť je podmienená členstvom v združení Business Leaders Forum!

Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility – CR, resp. CSR) na Slovensku.

Poslaním BLF je kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného podnikania.

Víziou BLF je zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

13:30 – 13:40 Privítanie členov

13:40 – 14:00 Predstavenie uchádzačov o členstvo – ESET

14:00 – 14:20 Predstavenie uchádzačov o členstvo – HPE

14:20 – 14:40 Predstavenie uchádzačov o členstvo – LIDL

14:40 – 14:50 Hlasovanie o členstve

14:50 – 15:05 Prestávka

15:05 – 15:20 Deloitte • Vysvetlenie kauzy spojenej so spoluprácou so štátom

15:20 – 15:40 Kam a ako sa môžete zapojiť: Seminár o dobrovoľníctve, Galavečer Via Bona Slovakia, CEO stretnutie, Charta Diverzity, Dobrovoľníctvo a Naše Mesto

15:40 – 16:00 Diskusia: Plány a témy 2017; Záver a poďakovanie 

Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o., Galvaniho 15/A, Bratislava, konferenčná miestnosť s názvom Philip Morris na 4. poschodí

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky