ViabilityNet 3.0 - Uzávierka prihlášok

Vybudujme CEE región s pretrvávajúcimi, životaschopnými lokálnymi komunitami.

Cieľom celého programu je pomôcť posilniť miestne komunity CEE (stredoeurópskeho a východoeurópskeho) regiónu podporovaním komunitných lídrov. Tí sa snažia vytvoriť hmatateľné pozitívne zmeny na miestnej úrovni a urobiť z existujúcich komunít prínos spoločnosti. 

Program bude pracovať s 22 lídrami miestnych komunitne zameraných iniciatív z vybraných CEE krajín. Lídri môžu byť zapojení v miestnych iniciatívach, organizáciách, v spoluprácach s verejnými inštitúciami (akými sú knižnice, galérie, atď.), s mestskými samosprávami či sociálnymi podnikmi.

Uzávierka prihlášok je 8. apríla 2017 o 23:00 stredoeurópskeho času. Materiály k prihláške musia byť zaslané e-mailom na viabilitynet@nadacevia.cz.

Všetky potrebné dokumenty k prihláške a viac informácií o programe nájdete TU. 

Celkovým cieľom programu je posilniť sociálnu zmenu v miestnych komunitách podporovaním komunitných lídrov ako hnacích motorov týchto zmien. Aj keď sú komunity našou konečnou cieľovou skupinou, všetkého základom je práca s komunitnými lídrami. Zameriame sa obzvlášť na rozvíjaní ich vedomostí, schopností a postojov. Dáme im príležitosti preskúmať svoje hodnoty a iné aspekty osobného rozvoja, ktoré sú relevantné pre ich prácu komunitných lídrov. Networking medzi týmito lídrami v regiónoch strednej a východnej Európy je ďalšou dôležitou časťou programu. Napokon, na posilnenie dopadu na komunity a uľahčenie šírenia skúseností pozveme ďalší tím členov, aby boli súčasťou finálnych stretnutí. Z rovnakých dôvodov poskytneme príležitosť zúčastniť sa aj niekoľkým uchádzačom z krajín západnej Európy.

Hľadáme ľudí, ktorí:

  • sú schopní a dostatočne motivovaní byť súčasťou celého programu
  • pracovali v miestnych komunitách aspoň 2 roky
  • majú vysoký potenciál dopadu pracovaním na presne formulovanej zmene prostredníctvom ich miestnej komunity
  • sú ochotní prevziať iniciatívu a sú pripravení prijať zodpovednosť za svoj profesionálny a osobný rozvoj
  • sú dostatočne motivovaní dlhodobo vytvárať pozitívne zmeny v ich miestnych komunitách 
  • sú pripravení zapájať ďalších členov svojho tímu do programu
  • sú schopní komunikovať po anglicky písanou aj ústnou formou (aspoň na úrovni B2)
  • majú aspoň 27 rokov

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky