Všetko o ochrane osobných údajov – koho sa týka a aké podmienky a sankcie zahŕňa?

Aké povinnosti vyplývajú z novej úpravy nariadenia na ochranu OÚ? Zbierate ich v súlade so zákonom?

Tréning ponúka praktické predstavenie základných pravidiel súvisiacich so spracúvaním osobných údajov tak v rámci rôznych interných procesov organizácie (spracovanie v rámci internej administratívy, zamestnanecké vzťahy) ako aj pri spracúvaní osobných údajov v rámci klientskej agendy a pri fundraisingových, či marketingových aktivitách. Zároveň budú v skrate predstavené významné zmeny v oblasti úpravy ochrany osobných údajov spojené s prijatím Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („Nariadenie“), ktoré v krátkom čase v značnej miere nahradí súčasnú právnu úpravu na základe zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov. Advokáti sa tiež zamerajú na zodpovedanie Vašich vopred zaslaných otázok v tejto oblasti, pričom bude široký priestor na diskusiu o otázkach, ktoré budú v tejto súvislosti účastníkov zaujímať.

Dátum: 27.4.2017

Čas: 9:00 – 16.00

Miesto: Advokátska kancelária White & Case, Hlavné námestie 5, 811 01 Staré Mesto

Školitelia: Mgr. Michal Pališin, LL.M., JUDr. Barbora Hrabčáková

Kapacita: 14 miest

Prihlásiť sa môžete TU do pondelka 10.4.2017.

Kapacita tréningu je 14 miest, pričom za jednu mimovládnu organizáciu sa môže prihlásiť jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme Vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prísť viacerí. Termín prihlasovania je do pondelka 10.4.2017. Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu budú evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

 

V roku 2016 sme zorganizovali v rámci Maratónu dobrovoľníctva (podujatia Naše Mesto a Pro Bono Marátón) aj 14 bezplatných tréningov pre vyše 250 účastníkov z 200 neziskových organizácií. Tento rok sme sa rozhodli ponúkať školenia celoročne a nielen pre neziskovky, ale aj školy. Experti z business a právneho prostredia sa navyše s vami budú deliť o ich skúsenosti počas celého dňa. Prihlasovanie spúšťame vždy v prvý týždeň v mesiaci a tréning sa uskutoční posledný štvrtok alebo piatok.

9:00 – 9:15

 • Privítanie a predstavenie prítomných

9:15 – 12:00   

 • Aktuálny legislatívny vývoj – aktuálna právna úprava, Nariadenie a plánované legislatívne zmeny
 • Krátke predstavenie nového Nariadenia – základné princípy novej úpravy
 • Praktické rady v súvislosti so zmenou právnej úpravy
 • Zdroje ďalších informácií – stanoviská regulačných orgánov, FAQs a pod.

12:00 – 13:00

 • Obedňajšia prestávka

13:00 – 14:30    

 • Základné pravidlá pri spracovaní osobných údajov z pohľadu aktuálnej úpravy a Nariadenia
 • Získavanie osobných údajov - súhlas a predchádzajúce informovanie dotknutej osoby
 • Interné dokumenty a procesy súvisiace so spracúvaním osobných údajov
 • Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov a kontrolné právomoci dozorných orgánov

14:30 – 15:00    

 • Prestávka a občerstvenie

15:00 – 16:00    

 • Zodpovedanie položených otázok a diskusia
 • Záver

Profily školiteľov – White&Case

Michal Pališin pôsobí ako advokát v prestížnej medzinárodnej advokátskej kancelárii White & Case už 11 rokov. Svoje právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a titul LL.M. na Právnickej fakulte Univerzity v Gente v Belgicku. Počas svojej právnej praxe sa predovšetkým špecializuje na otázky týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov a v tejto súvislosti poskytoval poradenstvo viacerým finančným inštitúciám a ďalším spoločnostiam vrátane poradenstva o implementácii mnohých programov na spracovanie osobných údajov a cezhraničného prenosu osobných údajov v rámci EÚ a do tretích krajín.
Barbora Hrabčáková pôsobí ako advokátka vo White & Case už 2 roky. Magisterský titul v odbore práva získala na Karlovej univerzite v Prahe a následne pokračovala v štúdiu na Masarykovej univerzite, kde získala titul JUDr. Počas svojej právnej praxe získala skúsenosti v oblasti podnikového, pracovného práva a práva hospodárskej súťaže a zahraničných investícií. Momentálne sa špecializuje na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a spoluorganizuje školenia na túto tému pre významné slovenské firmy a inštitúcie.

Advokátska kancelária White & Case, Hlavné námestie 5, 811 01 Staré Mesto

Pro Bono partner tohto školenia

  

Organizátor aktivity Tréningy Pro Bono


Partneri aktivity Tréningy Pro Bono

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky