Vyznáte sa v exekúciách?

Ďalšie školenie v rámci série Pro Bono tréningov, ktoré bude zamerané na exekúcie, sa uskutoční konc

Toto školenie Pro Bono tréningov bude zamerané na Exekúcie. Do tohto tréningu sa môže prihlásiť akákoľvek nezisková organizácia, no priamo sa ho zúčastniť môže len jeden zamestnanec.

Základné informácie:

Dátum: 27.1.2017

Čas: 10:00 – 16:00

MiestoEducafe, Robotnícka 20/5, 831 03 Bratislava

Školiteľ/ka: Mgr. Gabriela Hornáčková, advokátka

Kapacita: 20 ľudí

Termín prihlasovanie je do 13.1. Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu budú kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Prihlasovací formulár nájdete na tomto linku: https://www.nadaciapontis.sk/clanok/vyznate-sa-v-exekuciach/2138

Pred rokom sa experti z business a právneho prostredia rozhodli v rámci Maratónu dobrovoľníctva vykonať 14 bezplatných tréningov pre neziskové organizácie. S rokom 2017 sa rozhodli ponúkať tieto školenia celoročne a nielen pre neziskovky, ale aj pre školy..

Toto konkrétne školenie Pro Bono tréningov sa bude zaoberať témou „Exekúcie“. Bližšie sa zameria na problematiku exekučného práva a s ním súvisiaceho exekučného konania. Mgr. Gabriela Hornáčková uvedie do problematiky a predstaví aktuálne problémy týkajúce sa exekúcie. Súčasťou tréningu budú aj praktické rady, Budete mať možnosť dozvedieť sa, ako sa vyhnúť exekúciam a ako komunikovať s exekútormi. Predstavia sa vám aj možné postupy pri exekučnom konaní. Samozrejme, nesmieme zabudnúť aj na oboznámenie sa so základnými právami ľudí, ktorí sa ocitli v dlhoch a čo robiť, aby sa ich dokázali zbaviť. Taktiež sa dozviete o možnostiach osobného konkurzu a jeho podmienky de lege ferenda.

Agenda tréningu

1. Pojem exekúcie, exekučný poriadok, exekučný titul 

2. Priebeh exekučného konania 

3. Spôsoby výkonu exekúcie 

4. Možnosti vyhnúť sa exekučnému konaniu 

5. Exekúcia a rozhodcovský rozsudok 

6. Exekúcia „po novom“ 

7. Osobný bankrot ako spôsob zmazania svojich dlhov a jeho uplatnenie v blízkej budúcnosti - jeho výhody a podmienky

Školiteľka

Gabriela pracovala od roku 2012 na oddelení pohľadávok v advokátskej kancelárii SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., kde sa zaoberala najmä vymáhaním pohľadávok, ktoré vznikli z obchodných alebo spotrebiteľských vzťahov. Zároveň od roku 2014 spolupracovala so správcami konkurznej podstaty Mgr. Marekom Benkom, LLM. a JUDr. Alexandrom Kasatkinom, LLM. V súčasnosti pracuje v advokátskej kancelárii Weis & partners, s.r.o., kde okrem iného pomáha pri riešení spotrebiteľských sporov klientom občianskeho združenia Občan v núdzi a aktívne sa zapája do procesu oddlžovania klientov neziskovej organizácie Proti prúdu.

 

Educafe, Robotnícka 20/5, 831 03 Bratislava

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky