Vzdelávanie, výchova a rozvoj detí zo zraniteľných skupín

Ako pracovať s deťmi z vylúčených komunít alebo zraniteľných skupín?

Deti z vylúčených komunít či zraniteľných skupín nájdeme takmer v každej triede. Nie vždy je práca s nimi jednoduchá. Na tomto seminári sa spoločne s Janette Motlovou, expertkou na inkluzívne vzdelávanie a sociálnu inklúziu mládeže, pozrieme na to, ako týmito deťmi pracovať, ako ich vzdelávať, rozvíjať a viesť tak, aby v sebe objavili svoju jedinečnosť. Témou bude aj práca s rodičmi a základy dobrej komunikácie. Tá je mimoriadne dôležitá, nakoľko ňou vieme zistiť, čo deti trápi, aké majú vzťahy v škole a aký obraz majú o škole, predmetoch či učiteľoch. Viac informácii nájdete na podujatí na Facebooku, Vzdelávanie, výchova a rozvoj detí zo zraniteľných skupín.

18. apríl, 09:00 - 15:00
EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28
Účasť je bezplatná, no počet miest je limitovaný, max. 25 ľudí. Preto žiadame záujemcov o registráciu na tomto linku.

EDUpoint umožňuje pravidelné stretávanie sa lídrov vo vzdelávaní, učiteľov a učiteliek v regióne, zdieľanie príkladov najlepšej praxe, diskusie, výmenu skúseností a formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní. Centrá EDUpoint sú zdrojom pozitívnych príkladov vo vzdelávaní. Učitelia, lídri vo vzdelávaní, ale aj široká verejnosť so záujmom o tému vzdelávania prichádzajú cielene na program EDUpointov, kde načerpávajú inšpiráciu a získavajú pomoc. Program EDUpointov sa skladá zo zaujímavých workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení praktických problémov a učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti pre 21. storočie. Prvý slovenský EDUpoint vo Zvolene vytvorili spolu Nadácia Pontis (program Generácia 3.0) a OZ Živica (program Komenského inštitút). Nadácia Pontis rozširuje koncept EDUpointov s rôznymi partnermi i do ďalších lokalít Slovenska. EDUpoint môže organizovať fyzická osoba či organizácia na základe dohody s Nadáciou Pontis.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Radoslava Pláničku z OZ Živica.
E-mail: planicka@zivica.sk
Telefón: +421 915 331 949

 

Janette Motlová (Maziniová)

Lektorka, zakladateľka neziskovej organizácie Od emócii k poznaniu - Eduma, blogerka a expertka na inkluzívne vzdelávanie a sociálnu inklúziu mládeže na národnej i medzinárodnej úrovni.

Je spoluatorkou prvej publikácie a metodiky realizácie kontaktných Živých knižníc na Slovensku, inovátorkou v práci s ohrozenými skupinami mládeže, venuje sa emocionálnemu učeniu a prežívaniu mladých ľudí ohrozených vylúčením pre svoj pôvod, hendikep alebo chudobu. 

Jej srdcovkou je emocionálne učenie cez storytelling. Janette skúma, aký dopad má rozprávanie príbehov na človeka, jeho myslenie, vnímanie a predovšetkým schopnosť porozumieť ľuďom a veciam okolo seba. Je tiež trénerkou a mentorkou 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia.

V roku 2017 získala ocenenie spoločnosti Orange za občiansku angažovanosť a v roku 2018 bola nominovaná ocenenie Lektor roka.

EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28

Organizátori podujatia

  

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky