Workshop č. 7/7: Politiky sociálnych inovácií

Zúčastnite sa tvorby politík pre sociálne inovácie!

Pri iniciatívach zameraných na sociálne inovácie zvyknú politiky zohrávať významnú úlohu, a to vo všetkých štádiách ich existencie – od vytvárania nápadu cez implementáciu až po možné škálovanie. Je preto dôležité, aby politiky umožňovali a podporovali sociálne inovácie. Občas sa však stane, že politiky nedokážu úplne zohľadniť aktuálne sociálne potreby alebo na ne adekvátne reagovať. Preto je obzvlášť v dnešnom dynamickom svete potrebné zmeniť tvorbu politík tak, aby dokázali lepšie reagovať na problémy a slúžili občanom. K modernizovaniu samotného procesu vytvárania politík by mohli prispieť práve postupy využívané v sociálnych inováciách.

Workshop je zadarmo, je však nutné sa registrovať: 
https://goo.gl/forms/s4bqAZP7xcBnV6u12

Ide o posledný zo série siedmich tréningov o sociálnych inováciách v Bratislave. Akadémiu sociálnych inovácií organizuje Nadácia Pontis, v rámci medzinárodného projektu Social(i)Makers so 7 krajinami EÚ, ktorého cieľom je povzbudiť záujem o sociálne inovácie a sociálne podnikanie v strednej Európe. Vzdelávať sa môžete prostredníctvom online kurzu či offline tréningov. Online kurz vám ponúka jednoduché a interaktívne materiály týkajúce sa realizácie sociálne prospešných projektov. Online kurz o sociálnych inováciách si môžete spraviť tu: https://social-innovation-academy.teachable.com/

Na wokshope sa dozviete:
- Ako súvisí tvorba a realizácia politík so sociálnou inováciou?
- Aká je úloha verejných orgánov pri sociálnej inovácii?
- Čo nám prekáža v tom, aby sme mohli inovovať a ako odstrániť tieto prekážky?

Satori Stage, Bratislava

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky