Komunitné projekty

Pomáhame komunite

Zamestnanecký grantový program Pomáhame pamiatkam motivuje zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom k angažovanosti vo svojom okolí. Podpora smeruje na verejnoprospešné projekty, ktoré vedú k zachovaniu zapísaných národných kultúrnych pamiatok, nezapísaných pamiatok, ako aj pamätihodností, najmä na obnovu pamiatok, hradov a hradných zrúcanín. O podporu sa môžu uchádzať mimovládne neziskové organizácie, príspevkové alebo rozpočtové organizácie,  mestá, obce a združenia miest a obcí. Jednotlivé projekty môžu byť zapojené do grantovej výzvy len na odporúčanie zamestnanca spoločnosti Slovak Telekom. 

Pomáhame pamiatkam

Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite podporuje angažovanosť zamestnancov v prospech komunity. Zamestnanci sa pravidelne zapájajú do aktivít, ktorým venujú svoj čas bez nároku na finančnú odmenu. Firemné dobrovoľníctvo sa rozvíja v spoločnosti od roku 2004, kedy zamestnanci spojili sily a pomohli priamo v kalamitou zdevastovaných Vysokých Tatrách. Každý zo zamestnancov môže odporučiť spolu s neziskovou organizáciou projekt a požiadať o grant na jeho realizáciu. Vďaka tejto iniciatíve sa doteraz podarilo zrealizovať množstvo zaujímavých aktivít, či prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí v ťažkých životných situáciách. 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky