Pomáhame v Keni

Aj napriek tomu, že Keňa je výrazným lídrom v mobilných technológiách, väčšina mladých Keňanov má obmedzený prístup k počítačom a internetu. Aj to sa snažíme našimi projektmi v juhovýchodnej Keni zmeniť. Na vybraných školách zakladáme počítačové učebne a vďaka slovenským učiteľom vedieme kenských učiteľov k projektovému vzdelávaniu a študentov učíme novým počítačovým zručnostiam, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce.

Kenský vzdelávací systém prešiel v poslednom desaťročí rôznymi pozitívnymi reformami, najmä v oblasti zlepšenia dostupnosti vzdelania. Na druhej strane však veľa problémov naďalej pretrváva a v niektorých prípadoch sa ich stav zhoršil, napríklad počet žiakov na jedného učiteľa. Zavedenie bezplatného vzdelávania na základných (v roku 2003) a na stredných školách (v roku 2008) malo za následok rapídne zvýšenie počtu zapísaných detí do školy.

Dostať sa na univerzitu bolo až do roku 2005 veľmi ťažké predovšetkým kvôli nedostatočnej kapacite kenských univerzít. Hoci bolo oficiálne deklarované, že uchádzačom o prijatie na univerzitu stačí mať z maturity celkovú známku C+, v skutočnosti boli prijatí len žiaci so známkami od B vyššie, čo predstavovalo necelé 3 percentá prijatých žiakov z celkového počtu študentov s ukončenou strednou školou. V súčasnosti rôzne školské a paralelné programy k univerzitnému vzdelaniu, rozšírili možnosť štúdia na vysokej škole z 3 na 15 percent. Stratégia kenskej vlády nazvaná Vízia 2030 si dáva za jednu z úloh zrušiť tzv. digitálnu priepasť, keďže väčšina kenských študentov sa až donedávna prvýkrát stretla s počítačmi až na vysokej škole.

Napriek tomu, že Keňa je jedným z lídrov v mobilných technológiách ako je napríklad m-banking, väčšina mladých Keňanov má obmedzený prístup k počítačovým zručnostiam. To má za následok výrazné znevýhodnenie na trhu práce. Cieľom digitalizácie škôl je priniesť študentom viac študijných materiálov a tiež zmierniť výrazný nepomer žiakov a učiteľov. Výučba je tiež viac vizuálna a umožňuje viac interakcie medzi študentmi.

Nadácia Pontis využíva svoje predchádzajúce skúsenosti v spolupráci so súkromným sektorom na Slovensku. Úspešný vzdelávací projekt od spoločnosti Microsoft s názvom Inovatívny učiteľ, ktorý získal cenu Via Bona Slovakia 2008, slúžil ako model pre úvodný projekt v oblasti Kasigau nazvaný Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni. Nadácia Pontis v ňom v spolupráci s partnerskou organizáciou Youth for Conservation poskytla počítačovú techniku a školenia v dedine Rukanga. V spolupráci pokračoval nasledujúci projekt Slovensko – kenská spolupráca pre moderné školy, ktorý bol zameraný na štyri školy v oblasti Voi v juhovýchodnej Keni s cieľom poskytnúť informačné a komunikačné technológie, školenia, výmenné študijné pobyty pre učiteľov a aplikovať model projektového vzdelávania do vyučovacieho procesu. Súčasný projekt nadväzuje na nadviazané partnerstvá medzi kenskými a slovenskými školami a okrem rozšírenia o ďalšie školy je naším zámerom v spolupráci s Ministerstvom školstva Kenskej Republiky a slovenským Štátnym inštitútom odborného vzdelávania založenie Kenského centra cvičných firiem, ktoré by získalo tiež členstvo v medzinárodnej organizácii Practice Enterprise Network. 

Pomáhame v Keni

Na kenských školách otvárame počítačové učebne

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky