Nadačný fond AXA v Nadácii Pontis

Nadačný fond AXA v Nadácii Pontis vznikol 23. marca 2017. Je pokračovaním 6-ročného AXA Fondu.

Poslanie

Jeho poslaním je podporovať mladé talenty. Mladým ľuďom umožňuje získať peniaze na zmysluplné projekty z oblasti vzdelávania, prírodných či humanitných vied. Peniaze môžu študenti čerpať aj na technické a komunikačné zabezpečenie projektu alebo účasť na vedeckých konferenciách a seminároch. Podmienkou získania grantu je výborný študijný prospech, preukázanie sa účasťou na odborných súťažiach či angažovanie sa v záujmových činnostiach.

Počas šiestich rokov existencie grantového programu „Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“ podporili 79 študentov celkovou sumou vyše 132-tisíc eur.

Viac o spoločnosti AXA.