V rámci aktivít Nadačného fondu AXA nadačného fondu v Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili  28 197,84 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti AXA – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok AXA za administráciu Fondu vo výške 3 893,13 Eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty na podporu mladých talentov – tie predstavovali 86 % objemu použitých finančných prostriedkov. 14 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady). V roku 2017 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram