Viete, že aj žiak na základnej škole môže pomôcť svojmu regiónu či vyriešiť komunitný problém? Stačí mu dať iba príležitosť. Program Budúcnosť INAK preto prichádza do regiónov a komunít a svoje brány otvára žiakom a žiačkam z rôznych prostredí, aby mohli zažiť svet nepoznaných inovácií a technológií a získať tie správne zručnosti a schopnosti, ktoré ich pripravia na lepšiu budúcnosť.

Program Budúcnosť INAK prepája skupiny účastníkov od 11 do 15 rokov s konzultantami z praxe, ktorí pochádzajú z biznis prostredia, neziskových organizácií či verejnej správy a prinášajú deťom zážitky z rôznych oblastí, a s mentormi – vysokoškolskými študentami vytrénovanými v práci s mládežou.

S pomocou konzultantov a mentorov účastníci v Budúcnosti INAK pracujú na svojom vlastnom nápade (mini sociálnom startupe) pre svoje komunity, mesto či školu. Vďaka programu si zlepšia podnikateľské zručnosti, IT a digitálne zručnosti, finančnú gramotnosť, naučia sa pracovať v tíme a zlepšia si kritické myslenie.

Pozývame vás, aby ste sa aj vy pridali k firmám, podnikateľom a odborníkom, ktorí sa zúčastňujú na budovaní novej generácie lídrov na Slovensku.  Aj vďaka vám, vašim skúsenostiam, ochote a času, možno nájdeme slovenského Elona Muska či ďalšiu Mišku Musilovú. 

 

Veríme, že talenty sú všade, no príležitosti nie. Pomôžte nám ich vytvoriť.

Pilotné centrum Budúcnosť INAK sme otvorili v TRNAVE na ZŠ Gorkého

Mentorom alebo konzultantom v centre môžete byť aj vy!

Hľadáme aktívnych študentov, ktorí sa chcú zlepšiť v neformálnom vzdelávaní, ale aj ľudí so skúsenosťami v oblasti podnikania, IT, sociálnych inovácií a inými zručnosťami, ktorými sa treba vyzbrojiť pre 21. storočie. Hľadáme ale hlavne ľudí, ktorí sú ochotní svoje skúsenosti na dobrovoľnej báze zdieľať s mladými účastníkmi v centre Budúcnosť INAK.

Pátrame po pravidelných nadšencoch i zaneprázdnených hrdinoch. Sami si určíte, koľko času a úsilia programu a deťom venujete.

Navyše, nebudete sami. Dostanete podporu tímu centra Budúcnosti INAK, ktorý vás prevedie celým procesom a poskytne vám potrebnú podporu a komplexné zaškolenie.

Čo môžete vďaka zapojeniu získať?

Skvelý pocit

Možnosť pomôcť mladému človeku, ktorý to potrebuje

Zdieľanie know-how

Zmysluplné odovzdávanie skúseností a know-how

Radosť z úspechov

Prežívanie radosti z úspechov a pokroku skupiny (účasť na podujatiach, záverečných prezentáciách)

Prestíž

Prestíž v profesionálnej rovine

Formovanie ďalšej generácie

Priamy vplyv na formovanie a výchovu ďalšej generácie v biznise

Zvoľte si formu spolupráce

1

Chcem vidieť pokroky svojej skupiny a mám čas.

Staňte sa konzultantom

Ako expertný dobrovoľník a konzultant sa venujete primárne jednej skupine účastníkov pravidelne (minimálne raz za mesiac počas školského roka) a pomáhate im s ich projektom. Získate návod a metodiku pre dlhodobú prácu so skupinou a podporu pracovníkov centra.

2

Nemám veľa času, ale program ma zaujíma.

Staňte sa konzultantom

Konzultant môže byť aj osoba, ktorá poskytne pomoc skupine účastníkov s konkrétnym problémom pri tvorbe a rozvíjaní projektu (marketing, tvorba webu či finančného plánu).

Stať sa môžete aj hosťujúcim spíkrom, osobou, ktorá sa príležitostne rozhodne podeliť o svoje skúsenosti, príbeh či vedomosti.

Prípadne otvorte dvere svojej firmy či organizácie a inšpirujte deti tým, čo robíte.

3

Zaujímam sa o neformálne vzdelávanie.

Staňte sa mentorom a praxujte

Prax v centre môžu získať vybraní študenti a študentky na univerzite či nadšenci, ktorí by sa raz chceli venovať učeniu či práci s mládežou. Vďaka tréningu získate prehľad o inovatívnych vzdelávacích prístupoch, neformálnom vzdelávaní a mentoringu. Poznatky si budete môcť vyskúšať pri práci s účastníkmi v mimoškolskom centre minimálne na 12 hodín počas semestra.

Vďaka spolupráci s vybranými fakultami v Trnave, môžete mať túto prax uznanú univerzitou.

Ako sa stať mentorom alebo konzultantom?

Pre viac informácii, prosím, kontaktujte buducnostinak@nadaciapontis.sk.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram