Sme hrdí, že do pilotného ročníka programu Budúcnosť INAK sa zapojili top manažéri firiem a odborníci z praxe z celého Slovenska.

Čo mentor získa?

Pocit uspokojenia pri poskytnutí pomoci mladému človeku, ktorý ju potrebuje

Zmysluplné odovzdávanie skúseností a know-how

Prežívanie radosti z úspechov zverenca

Prestíž v profesionálnej rovine

Priamy vplyv na formovanie potenciálnej budúcej pracovnej sily

Program zviditeľňuje pracovné príležitosti v regióne a sústredí mladé talenty ako zdroj budúcej pracovnej sily.

Kto môže byť mentorom?

Firmy, ale aj jednotlivci, ktorí majú skúsenosť v otázkach podnikania, sociálneho podnikania, IT technológií, riadenia (Leadership & soft skills), ale aj v ďalších otázkach zručností, ktorými sa treba vyzbrojiť pre 21. storočie. Tieto skúsenosti sú ochotní na dobrovoľnej a pravidelnej báze zdieľať.

Video o zručnostiach, ktoré by mali deti vedieť v 21. storočí:

Prečo je dobré pre firmy, ak zapoja svojich zamestnancov do programu Budúcnosť INAK?

Pokiaľ sa firmy rozhodnú zapojiť svojich zamestnancov do dobrovoľníckych činností, dávajú tým jasný odkaz, že stav našej spoločnosti im nie je ľahostajný, pričom výsledným produktom je zlepšenie postavenia a imidžu firmy. Dobrovoľníctvo je vnímané predovšetkým ako zmysluplná činnosť, ktorá na jednej strane zvyšuje motiváciu a lojalitu zamestnanca, a na druhej strane môže zvýšiť produktivitu, zlepšiť komunikáciu a tímovú prácu. Okrem iného získavanie nových kontaktov môže prispieť k ďalším možným úspechom firmy.

Viete, že…?

75 % firiem má vďaka pro bono lepšie vzťahy s komunitou, partnermi a legislatívnymi orgánmi.
63 % zamestnávateľov verí, že pro bono práca upevňuje vzťahy v tíme
61 % firiem pozoruje vyššiu hodnotu značky

Chcem byť mentor

Pozývame vás, aby ste sa aj vy pridali k firmám, podnikateľom a odborníkom, ktorí sa zúčastňujú na budovaní novej generácie lídrov na Slovensku. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/65aa59dacdd5e494a12eac4c19dac904/5D81EA7C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c13.0.1053.1053/s640x640/58793427_1073139732885896_2372520939642142728_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/8aa9461b85acbc8101521402a6442552/5D607B52/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56908097_190318425281431_1051053404993093015_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/2f10f7c4594ed61a8aa3a6a95d95b922/5D7C7246/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56883691_712873559114450_1165573011896666271_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/45f8e8f95cbb22817ec00a8de09805c2/5D79C50C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c7.0.1065.1065/s640x640/55770613_2621260841277740_1165208649501515652_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e3d43adf9d21664971ba51c6b71603b0/5D80DA17/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54512640_840168949648987_2370792320966936511_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/b80aff2c0bd7adbf91cae111ef3ce7b9/5D9A365B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54447241_158052335200535_3387544851994833632_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1226289cad9aa650769738134f882ed1/5D5C4851/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.837.837a/s640x640/54463739_190395271934646_98549616865124638_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6afc97832e7f4b33f1aa7f16eab40bc5/5D5E83AF/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56248164_424420404999685_7301964217204779044_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/002b23a5ee75deb40eba23647b920ee6/5D9DAFD0/t51.2885-15/e15/c135.0.810.810a/s640x640/55962027_407354086710599_3597054180394936356_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d88891c20a5c2733bc850571371cab4/5D9E430D/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080a/s640x640/54731552_794980164200447_5309985375606744612_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4871fd7df4799dbcca02977c1681cb70/5D81E375/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54191321_145866336452977_9152695450190118026_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/de44914899bd43542aaae53cebe6bc42/5D994435/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54511119_2321866668089905_8838181698415967876_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net