Viete, že aj žiak na základnej škole môže pomôcť svojmu regiónu či vyriešiť komunitný problém? Stačí mu dať iba príležitosť. Program Budúcnosť INAK preto prichádza do regiónov a komunít a svoje brány otvára žiakom a žiačkam z rôznych prostredí, aby mohli zažiť svet nepoznaných inovácií a technológií a získať tie správne zručnosti a schopnosti, ktoré ich pripravia na lepšiu budúcnosť.

Program Budúcnosť INAK prepája skupinu 20-25 účastníkov od 11 do 15 rokov so skupinou mentorov z biznis prostredia, neziskových organizácií či verejnej správy. S pomocou mentorov účastníci v regionálnych centrách Budúcnosti INAK pracujú na svojom vlastnom nápade (mini sociálnom startupe) pre svoje komunity, mesto či školu. Vďaka programu si zlepšia podnikateľské zručnosti, IT a digitálne zručnosti, finančnú gramotnosť, naučia sa pracovať v tíme, zlepšia si kritické myslenie a získajú ďalšie mäkké zručnosti.

Pozývame vás, aby ste sa aj vy pridali k firmám, podnikateľom a odborníkom, ktorí sa zúčastňujú na budovaní novej generácie lídrov na Slovensku.  Aj vďaka vám, vašim skúsenostiam, ochote a času, možno nájdeme slovenského Elona Muska či ďalšiu Mišku Musilovú. 

 

Veríme, že talenty sú všade, no príležitosti nie. Pomôžte nám ich vytvoriť.

Pilotné centrum Budúcnosť INAK sme otvorili v TRNAVE na ZŠ Gorkého

Mentorom v centre môžete byť aj vy!

Hľadáme aktívnych študentov, ktorí sa chcú zlepšiť v neformálnom vzdelávaní, ale aj ľudí so skúsenosťami v oblasti podnikania, IT, sociálnych inovácii a inými zručnosťami, ktorými sa treba vyzbrojiť pre 21. storočie. A svoje skúsenosti sú ochotní na dobrovoľnej báze zdieľať mladým účastníkom v centre Budúcnosť INAK.

Hľadáme pravidelných nadšencov, i zaneprázdnených hrdinov. Sami si určíte, koľko času a úsilia programu a deťom venujete.

Navyše, nebudete sami. Dostanete podporu tímu centra Budúcnosti INAK, ktorý vás prevedie mentorovacím procesom a poskytne vám potrebnú podporu a komplexné zaškolenie.

Čo mentor získa?

Skvelý pocit

Mentor poskytne pomoc mladému človeku, ktorý to potrebuje

Zdieľanie know-how

Zmysluplné odovzdávanie skúseností a know-how

Radosť z úspechov

Prežívanie radosti z úspechov zverenca (automatická účasť na podujatiach, záverečných prezentáciách)

Prestíž

Prestíž v profesionálnej rovine

Formovanie ďalšej generácie

Priamy vplyv na formovanie a výchovu ďalšej generácie v biznise

Akých mentorov hľadáme?

Firmy, organizácie, jednotlivci, experti ale aj nadšenci, ktorí majú skúsenosť v otázkach podnikania, sociálneho podnikania, IT technológií, riadenia (Leadership & soft skills), ale aj v ďalších otázkach zručností, ktorými sa treba vyzbrojiť pre 21. storočie. Tieto skúsenosti sú ochotní na dobrovoľnej a pravidelnej báze zdieľať.

1

Chcem vidieť pokroky svojej skupiny.

Staňte sa mentorom

Mentorom je dobrovoľník, ktorý sa rozhodne venovať čas skupine účastníkov pravidelne (minimálne raz za mesiac a celý školský rok). Mentor sa venuje primárne jednej skupine účastníkov a pomáha im s ich projektom. Na odbornejšie témy má k dispozícií konzultantov. Navyše získa návod a metodiku pre dlhodobú prácu so skupinou.

2

Nemám veľa času, ale program ma zaujíma.

Staňte sa konzultantom.

Konzultant je osoba, ktorá poskytne pomoc skupine účastníkov s konkrétnym problémom pri tvorbe a rozvíjaní projektu (marketing, tvorba webu či finančného plánu).

Stať sa môžete aj hosťujúcim spíkrom, osobou, ktorá sa príležitostne rozhodne podeliť o svoje skúsenosti, príbeh či vedomosti.

3

Zaujímam sa o neformálne vzdelávanie

Praxujte v centre.

Prax v centre môžu získať vybraní študenti a študentky na univerzite či nadšenci, ktorí by sa raz chceli venovať učeniu či práci s mládežou. Vďaka tréningu získate prehľad o inovatívnych vzdelávacích prístupoch, neformálnom vzdelávaní a mentoringu. Poznatky si budete môcť vyskúšať pri práci s účastníkmi v mimoškolskom centre minimálne na 12 hodín počas semestra. Vďaka spolupráci s vybranými fakultami v Trnave, môžete mať túto prax uznanú univerzitou.

Ako sa stať mentorom?

Kvôli pandémii COVID-19 tento rok neotvárame mentorský program.

Pre viac informácii, prosím, kontaktujte buducnostinak@nadaciapontis.sk.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram