Nadácia Pontis prepája svoje skúsenosti v téme vzdelávania a inklúzie, s dlhoročnou prácou s pro bono expertmi a firmami, aby spoločne podporovali tvorivosť a podnikavosť u mladých ľudí z rôznych prostredí a s rôznymi možnosťami.

Výkonný tím Nadácie Pontis

Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka

02 5710 8111
martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

Martina zodpovedá za strategické riadenie tímov vzdelávania a strategickej filantropie. Zodpovedá aj za všetky aktivity v téme sociálnych inovácií. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Miriam Šelepová

tímlíderka

0907 438 865
miriam.selepova@nadaciapontis.sk

Miriam vedie tím programu Budúcnosť INAK, na ktorom pracuje od spustenia pilotného ročníka mimoškolského klubu v Trnave. Zabezpečuje koordináciu celého tímu, fundraising a komunikáciu s partnermi. Zodpovedá tiež za obsah, šírenie a meranie dopadu programu.

Martina Čápová

programová manažérka

0948 479 350
martina.capova@nadaciapontis.sk

Martina má v programe Budúcnosť INAK na starosti koordináciu centier v Trnave a vo Zvolene. Venuje sa aj spolupráci s mestskou ubytovňou Fortuna v Bratislave. Rovnako manažuje vzdelávanie pre študentov vysokých škôl, ktorí pôsobia v centrách Budúcnosti INAK. Venuje sa aj programu Srdce pre deti a Živá komunita s Opaviou.

Alica Vidová

programová manažérka

0940 612 734
alica.vidova@nadaciapontis.sk

Alica má v programe Budúcnosť INAK na starosti partnerstvá s expertmi z praxe. Kontaktuje inšpiratívnych ľudí, ktorí prichádzajú do centier so svojím životným a pracovným príbehom, ako aj firmy, v ktorých sa návštevy uskutočňujú. Venuje sa tiež šíreniu programu a internému vzdelávaniu pracovníkov s mládežou.

Dominika Gerhátová

programová koordinátorka


dominika.gerhatova@nadaciapontis.sk

Dominika pôsobí v programe Budúcnosť INAK ako hlavná koordinátorka centra v Trnave. Má na starosti jeho chod, prácu s deťmi, komunikáciu s regionálnymi partnermi a tiež sprevádzanie detí na výletoch alebo návštevách. Zabezpečuje materiálne vybavenie centra a komunikuje s vedením školy.

Martin Točík

programový koordinátor


martin.tocik@nadaciapontis.sk

Martin pôsobí v programe Budúcnosť INAK a vedie jeho zvolenské centrum. Má na starosti jeho chod, prácu s deťmi, komunikáciu s regionálnymi partnermi a tiež sprevádzanie detí na výletoch alebo návštevách. Zabezpečuje materiálne vybavenie centra a komunikuje s vedením školy.

Michaela Tejbusová

senior mentorka


michaela@buducnostinak.sk

Michaela študuje sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na Trnavskej univerzite a je súčasťou tímu Budúcnosť INAK. Pôsobí v trnavskom centre, kde sa venuje práci s deťmi, zabezpečeniu chodu centra, ale aj technickej podpore týkajúcej sa repasovaných počítačov využívaných v programe.

Zuzana Svoreňová

senior mentorka


zuzana@buducnostinak.sk

Zuzana pôsobí v programe Budúcnosť INAK už niekoľko rokov, prešla krátkodobým aj dlhodobým vzdelávaním. Vo zvolenskom centre tvorí súčasť tímu, ktorý priamo pracuje s deťmi a venuje sa aj zabezpečeniu chodu klubu.

Vladimíra Pazderová

projektová a finančná manažérka


vladimira.pazderová@nadaciapontis.sk

História a príbeh Nadácie Pontis

Odborní garanti programu

Arnold Kiss

Maxman Consultants


Arnold je nadšencom pre slovenské vzdelávanie. Zároveň je trénerom a konzultantom v spoločnosti Maxman Consultants, ktorá sa už 25 rokov venuje téme mäkkých zručností v biznise a pomáha vzdelávacím neziskovým organizáciám dosahovať ich potenciál.

Eva Klimeková

OZ Mini Tech Institute


Eva tvorí vzdelávacie aktivity programu Mini Tech MBA, kde je garantkou kvality obsahu a autorkou aktuálneho kurikula. Získala PhD. v odbore Teória vyučovania informatiky na FMFI UK a v súčasnosti pôsobí aj ako učiteľka informatiky na GJH. Je členkou SPy o.z., spoluorganizátorkou konferencie PyCon SK a zakladateľkou EduSummitu.

Marián Holienka

Fakulta managementu UK


Marián pôsobí ako docent na Katedre stratégie a podnikania na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V pedagogickej a lektorskej činnosti sa venuje problematike podnikateľského vzdelávania, tréningu a rozvoju podnikavosti a podnikateľských zručností.

Poradná rada

Peter Dráľ


Peter je riaditeľom OZ Nové školstvo a analytikom v projekte To dá rozum. Vyše 8 rokov pracoval v Nadácii Milana Šimečku, spolu-založil kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Pomáha tiež skúmať intervencie na zmierňovanie predsudkov v spoločnosti.

Peter Hulényi


Peter pracuje na Ministerstve zahraničných vecí SR a do roku 2019 bol vedúcim Zastupiteľského úradu SR v Tel Avive. Podieľal sa na šírení dobrej praxe izraelského start-up ekosystému na Slovensko a podpore vzdelávania. Pôsobil aj ako riaditeľ odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci.

Andrej Konkoľ


Andrej je generálnym riaditeľom a zakladateľom ARKON, a.s. Pri developerských projektoch sa sústreďuje najmä na región Banskobystrického kraja, ktorý dobre pozná a má k nemu silný vzťah.

Anna Symington-Maar


Anna je výkonnou riaditeľkou OZ Rozmanita. Rozbiehala Teach for Slovakia, kde nastavila rozvojový program inkluzívnej práce s deťmi. Vyštudovala filozofiu a fyziku na King’s College v Londýne a medzinárodné vzdelávanie na Oxforde. Učila deti zo znevýhodnených komunít v Nepále, Kolumbii, Thajsku či v Londýne.

Janette Motlová Maziniová


Janette je šéfkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Predtým pôsobila v NO Od emócii k poznaniu – Eduma, kde pomáhala majoritnej spoločnosti pochopiť a pracovať so skupinami na okraji. Je držiteľkou Novinárskej ceny a zakladateľkou 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia.

Tatiana Švrčková


Senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekom má starosti má zodpovedné podnikanie, filantropiu a korporátny sponzoring. Telekom zastupuje v združeniach ako BLF, ASFIN, Engage. Stála pri zrode programu Mobilný pedagóg, či Fondu pre transparentné Slovensko.

Jakub Šimek


Jakub pracoval v Nadácii Pontis vyše 12 rokov a mal na starosti projekty globálneho vzdelávania. Programy Sote ICT a Sote Hubs v Keni, pomáhajú mladým začínajúcim podnikateľom a start-upom už od strednej školy. Venuje sa aj podpore sociálnych inovácií a projektu Soci SDGs.

Marek Zámečník


Marek založil start-up inkubátor RubixLab a v roku 2016 spoluzaložil 0100 Ventures, ktoré poskytujú startupom co-workingové priestory 0100 Campus a organizujú startup konferencie. Pôsobí aj ako CEO Vestberry, ktoré poskytuje analytický softvér pre private equity investorov.

Vladimír Eliáš


Momentálne pracuje ako CEO pre MasterApp v San Franciscu. Je zodpovedný za otvorenie pobočky v USA, sieťovanie, konzultačné procesy a hľadanie obchodných príležitostí. Stojí za projektami ako Eatster, Moderný Občan alebo Tasty.

Bol som svedkom toho, ako sa stal analogický izraelský program Unistream jednou z najúspešnejších a najvplyvnejších iniciatív v krajine. Program nielen funguje, ale výrazne mení inovačné prostredie a vzdelávací ekosystém v Izraeli. Budúcnosť INAK má rovnako veľký potenciál. Možnosť prispievať k vytváraniu nových príležitostí pre nadaných mladých ľudí v znevýhodnených komunitách prináša obrovské vnútorne uspokojenie.

Peter Hulényi

Ak dokážeme zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a programy pre všetky skupiny detí a mládeže, nech sa narodia kdekoľvek a komukoľvek, môžeme začať veriť tomu, že naša krajina môže byť vyspelou spoločnosťou.

Janette Motlová Maziniová

Zapojení experti

Martin Menšík

Profesia


Mirka Uhnak

Mini Tech MBA


Alžbeta Irhová

Bagbet


Petra Zaťková

Lenovo Slovakia


Jana Reháková, Simona Hlaváčová

Baterkáreň


Lucia Šicková

Pixel Federation


Kristian Sommer

Slido


Jozef Dolinka

Slido


Jakub Žaludko

Impact Games


Veronika Golianová

Impact Games


Martin Basila

Sensoneo


Marcela Zimová

Piano


Zuzana Almáši Koreňová

Odbor školstva, Mestský úrad Zvolen


Daniela Olah

Zurich Insurance Company Ltd


Marek Greško

TITANS freelancers


Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.