Nadácia Pontis prepája svoje skúsenosti v téme vzdelávania a inklúzie, s dlhoročnou prácou s pro bono expertmi a firmami, aby spoločne podporovali tvorivosť a podnikavosť u mladých ľudí z rôznych prostredí a s rôznymi možnosťami.

Výkonný tím Nadácie Pontis

Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka

02 5710 8111
martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

Martina zodpovedá za strategické riadenie timov vzdelávania, strategickej filantropie a inklúzie. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Daniela Kellerová

programová manažérka

0903 437 462
daniela.kellerova@nadaciapontis.sk

Daniela pracuje na koordinácii inovatívneho vzdelávacieho programu Budúcnosť INAK.

Martina Čápová

programová manažérka

0948 479 350
martina.capova@nadaciapontis.sk

Martina má na starosti koordináciu programu Srdce pre deti, komunikáciu s rodinami a organizáciami a zaobstarávanie schválenej pomoci. Okrem toho sa významne podieľa na programe Budúcnosť INAK, hlavne centra vo Zvolene. Zodpovedá tiež za program Živá komunita s Opaviou.

Miriam Šelepová

projektová manažérka

0907 438 865
miriam.selepova@nadaciapontis.sk

Miriam pracuje na projekte Budúcnosť INAK. Je súčasťou realizácie pilotného ročníka mimoškolského klubu v Trnave, kde zabezpečuje obsahovú časť projektu zameranú na vzdelávanie a priamu prácu s deťmi.

Dominika Gerhátová

programová koordinátorka


dominika.gerhatova@nadaciapontis.sk

Dominika pracuje s deťmi a mládežou od strednej školy. Študovala na Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor kulturológia. Počas štúdia pracovala pre neziskovu organizáciu Post Bellum SK / Príbehy 20. storočia ako lektorka workshopov. V programe Budúcnosť INAK je koordinátorkou trnavského centra a v ňom priamo pracuje s deťmi.

Martin Točík

programový koordinátor


martin.tocik@nadaciapontis.sk

Martin vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene, odbor ekológia a ochrana biodiverzity. Dlhoročne pôsobí ako dobrovoľník v Združení Slatinka vo Zvolene, kde sa venuje osvete v oblasti environmentálnej výchovy. V programe Budúcnosť INAK je koordinátorom zvolenského centra a v ňom priamo pracuje s deťmi.

Michaela Trejbusová

senior mentorka


michaela.trejbusova@nadaciapontis.sk

Miška študuje sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na Trnavskej univerzite. S programom Budúcnosť INAK je už dva roky, prešla krátkodobým aj dlhodobým mentorským tréningom a v trnavskom centre tvorí súčasť tímu, ktorý priamo pracuje s deťmi.

História a príbeh Nadácie Pontis

Odborní garanti programu

Arnold Kiss

Maxman Consultants


Arnold je nadšencom pre slovenské vzdelávanie. Zároveň je trénerom a konzultantom v spoločnosti Maxman Consultants, ktorá sa už 25 rokov venuje téme mäkkých zručností v biznise a pomáha vzdelávacím neziskovým organizáciám dosahovať ich potenciál.

Eva Klimeková

OZ Mini Tech Institute


Eva tvorí vzdelávacie aktivity programu Mini Tech MBA, kde je garantkou kvality obsahu a autorkou aktuálneho kurikula. Získala PhD. v odbore Teória vyučovania informatiky na FMFI UK a v súčasnosti pôsobí aj ako učiteľka informatiky na GJH. Je členkou SPy o.z., spoluorganizátorkou konferencie PyCon SK a zakladateľkou EduSummitu.

Marián Holienka

Fakulta managementu UK


Marián pôsobí ako docent na Katedre stratégie a podnikania na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V pedagogickej a lektorskej činnosti sa venuje problematike podnikateľského vzdelávania, tréningu a rozvoju podnikavosti a podnikateľských zručností.

Poradná rada

Peter Dráľ


Peter je riaditeľom OZ Nové školstvo a analytikom v projekte To dá rozum. Vyše 8 rokov pracoval v Nadácii Milana Šimečku, spolu-založil kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Pomáha tiež skúmať intervencie na zmierňovanie predsudkov v spoločnosti.

Peter Hulényi


Peter pracuje na Ministerstve zahraničných vecí SR a do roku 2019 bol vedúcim Zastupiteľského úradu SR v Tel Avive. Podieľal sa na šírení dobrej praxe izraelského start-up ekosystému na Slovensko a podpore vzdelávania. Pôsobil aj ako riaditeľ odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci.

Martina Šturdíková


Martina je vedúcou marketingového inžinierstva v PIMCO a do roku 2019 bola viceprezidentkou JP Morgan Chase & Co. Angažuje sa tiež v dobrovoľníckych činnostiach zameraných pre rast a podporu žien v technológiach. Je členkou dozornej rady Aj Ty v IT.

Anna Symington-Maar


Anna je výkonnou riaditeľkou OZ Rozmanita. Rozbiehala Teach for Slovakia, kde nastavila rozvojový program inkluzívnej práce s deťmi. Vyštudovala filozofiu a fyziku na King’s College v Londýne a medzinárodné vzdelávanie na Oxforde. Učila deti zo znevýhodnených komunít v Nepále, Kolumbii, Thajsku či v Londýne.

Janette Motlová Maziniová


Janette je šéfkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Predtým pôsobila v NO Od emócii k poznaniu – Eduma, kde pomáhala majoritnej spoločnosti pochopiť a pracovať so skupinami na okraji. Je držiteľkou Novinárskej ceny a zakladateľkou 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia.

Tatiana Švrčková


Senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekom má starosti má zodpovedné podnikanie, filantropiu a korporátny sponzoring. Telekom zastupuje v združeniach ako BLF, ASFIN, Engage. Stála pri zrode programu Mobilný pedagóg, či Fondu pre transparentné Slovensko.

Jakub Šimek


Jakub pracoval v Nadácii Pontis vyše 12 rokov a mal na starosti projekty globálneho vzdelávania. Programy Sote ICT a Sote Hubs v Keni, pomáhajú mladým začínajúcim podnikateľom a start-upom už od strednej školy. Venuje sa aj podpore sociálnych inovácií a projektu Soci SDGs.

Marek Zámečník


Marek založil start-up inkubátor RubixLab a v roku 2016 spoluzaložil 0100 Ventures, ktoré poskytujú startupom co-workingové priestory 0100 Campus a organizujú startup konferencie. Pôsobí aj ako CEO Vestberry, ktoré poskytuje analytický softvér pre private equity investorov.

Vladimír Eliáš


Momentálne pracuje ako CEO pre MasterApp v San Franciscu. Je zodpovedný za otvorenie pobočky v USA, sieťovanie, konzultačné procesy a hľadanie obchodných príležitostí. Stojí za projektami ako Eatster, Moderný Občan alebo Tasty.

Andrej Konkoľ


Andrej je generálnym riaditeľom a zakladateľom ARKON, a.s. Pri developerských projektoch sa sústreďuje najmä na región Banskobystrického kraja, ktorý dobre pozná a má k nemu silný vzťah.

Bol som svedkom toho, ako sa stal analogický izraelský program Unistream jednou z najúspešnejších a najvplyvnejších iniciatív v krajine. Program nielen funguje, ale výrazne mení inovačné prostredie a vzdelávací ekosystém v Izraeli. Budúcnosť INAK má rovnako veľký potenciál. Možnosť prispievať k vytváraniu nových príležitostí pre nadaných mladých ľudí v znevýhodnených komunitách prináša obrovské vnútorne uspokojenie.

Peter Hulényi

Ak dokážeme zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a programy pre všetky skupiny detí a mládeže, nech sa narodia kdekoľvek a komukoľvek, môžeme začať veriť tomu, že naša krajina môže byť vyspelou spoločnosťou.

Janette Motlová Maziniová

Zapojení experti

Martin Menšík

Profesia


Mirka Uhnak

Mini Tech MBA


Alžbeta Irhová

Bagbet


Petra Zatková

Lenovo Slovakia


Jana Reháková, Simona Hlaváčová

Baterkáreň


Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram