Prinášame silné spojenia, výsledkom ktorých je unikátna spolupráca. V programe Budúcnosť INAK prepájame:

Do programu sa môžu zapojiť samosprávy, ktoré by chceli podporiť mimoškolské aktivity mladých ľudí vo svojom meste a poskytnúť vyhovujúce priestory. Zameriavame sa na mestá v regiónoch mimo Bratislavského kraja a na mestské časti, ktoré majú v okolí nižší počet kvalitných programov pre mládež. Momentálne spolupracujeme s mestami Trnava a Zvolen.

Samosprávy účasťou na programe získavajú:

 • špičkový program pre prácu s mládežou v regióne
 • podporu škôl, komunít a mestských častí s vyšším podielom sociálne znevýhodnených detí a slabšími výsledkami v PISA
 • riešenie komunitných problémov zdola od mladých ľudí
 • unikátny a atraktívny priestor pre deti a mládež
 • možnosť zapojiť svojich zamestnancov ako mentorov či dobrovoľníkov v centre
 • možnosť otvoriť dvere a ukázať svoju prácu mladým účastníkom.

Pilotné centrum Budúcnosť INAK na ZŠ Maxima Gorkého v Trnave podporuje Mesto Trnava.

Pri nábore účastníkov do programu spolupracujeme so školami, pedagógmi, dobrovoľníckymi organizáciami, komunitnými centrami a centrami voľného času, ktorí:

 • majú okolo seba mladých ľudí s motiváciou, ktorým však chýba kvalitné zázemie, aby svoj talent rozvinuli,
 • sú nadšení myšlienkou kvalitných mimoškolských aktivít.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Pri nábore je pre nás dôležité spolupracovať najmä so základnými školami v blízkosti našich mimoškolských centier. Tieto školy získajú:

 • kvalitné mimoškolské aktivity pre školákov na druhom stupni (od 6. ročníka)
 • centrum pre žiakov a žiačky so zázemím na samostatnú a skupinovú prácu, oddych a občerstvenie,
 • podporu prípravy: sieť dobrovoľníkov a mentorov a mentoriek, ktorí pomôžu s domácimi úlohami.

STREDNÉ ŠKOLY

Našich účastníkov a účastníčky podporíme pri prechode na strednú školu. Spolupracujeme preto so strednými školami v zapojených mestách, ktoré získajú:

 • možnosť prezentovať sa pred potencionálnymi uchádzačmi a uchádzačkami,
 • študentov a študentky, pripravených na ďalšie štúdium.

V spolupráci s univerzitami, podnikateľmi a odborníkmi na vzdelávanie vytvárame obsahové moduly, ktorými budú účastníkov sprevádzať mentori a mentorky.

 

Pri nábore mentorov a mentoriek do centra Budúcnosť INAK spolupracujeme s univerzitami a ich študentom a študentkám ponúkame možnosť praxe v neformálnom vzdelávaní. Momentálne spolupracujeme s týmito fakultami:

 • Trnavská Univerzita: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce a Pedagogická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Fakulta sociálnych vied.

Podporte nás aj vy a darujte 2 % Nadácii Pontis 

Vďaka vašim 2 % z daní:

 • zorganizujeme viac ako 50 online a offline vzdelávacích aktivít pre deti v centre
 • otvoríme nový ročník pre ďalších 20 uchádzačov a uchádzačky
 • s top odborníkmi pripravíme unikátne vzdelávacie materiály a pracovné listy určené aj pre ďalšie šírenie

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.