EDUcamp je podujatie, na ktorom vzdelávacie projekty prepájame s odborníkmi z biznisu a školstva. Prostredníctvom workshopov a individuálnych konzultácií spoločne hľadáme spôsoby, ako vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl a zavádzať do vzdelávacieho systému.

Ako prebieha EDUcamp

Experti

Vďaka podpore expertov z rôznych oblastí účastníci najskôr dôkladne zanalyzujú svoje potreby.

Ciele

Následne spoločne hľadajú spôsoby, akými postupovať pri dosahovaní vytýčených cieľov.

Spätná väzba

EDUcamp ukončíme prezentáciami a poradou hodnotiacej komisie, na ktorej mentori predložia spätnú väzbu k projektom.

EDUakcelerátor

Nadácia Pontis následne vyberie 5 najlepších projektov do 3-mesačného EDUakcelerátora (jeseň 2022).

Dátum

EDUcamp sa tento rok koná v dňoch 1. 6. – 3. 6. 2022. Po dvoch rokoch sa stretneme offline, v príjemnom prostredí Modry – Harmónie.

3 dni
15 organizácií
16 mentorov

Ako vyzeral EDUcamp v minulých rokoch?

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.