Naše etické zásady voči vám

Každý filantropický príbeh je jedinečný a vyžaduje si obojstrannú dôveru a individuálny prístup.

Vždy vám odporúčame riešenia či konkrétne organizácie, ktoré najlepšie zodpovedajú vašej predstave o pomoci. V prípade, že máme, vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti, s niektorou z organizácií bližší pracovný či osobný vzťah, vopred vás na to upozorníme.

Pri odporúčaniach zvažujeme vždy najmä:

  • doterajšie výsledky a dopad organizácie
  • predpoklady na rast a škálovanie
  • skúsenosti tímu
  • transparentnosť

Pozrite si Etický kódex Nadácie Pontis.

 

Naše etické zásady voči verejnosti

Sme presvedčení, že filantropi majú v našej spoločnosti nezastupiteľnú úlohu.

Veríme, že pozitívne zmeny nie sú skutočne pozitívne, ak za nimi stoja ľudia, ktorí sa v ostatných aspektoch svojho života správajú nečestne alebo majú negatívny dopad na našu krajinu.

Uvedomujeme si, že nikto nie je dokonalý a v minulosti sa mohol každý dopustiť chýb. Odmietame však spolupracovať s tými, ktorí v nich pokračujú, alebo filantropiu vnímajú ako PR.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111