V rámci aktivít Fondu pre podporu LGBT+ komunity v Nadácii Pontis sme v roku 2020 prerozdelili 19 488,00 €. Finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov rôznych firiem formou daru.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 15 511,00 € z darov firiem. Na správu a manažment nadačného fondu bolo použitých 15 % z prijatých financií do fondu v roku 2020, 3 630,00 €. Prostriedky vo fonde boli použité na financovanie programov Priama podpora 2020 a KompAkt 2020.

Priama podpora 2020

Fond pre podporu LGBT+ komunity poskytol v roku 2020 väčšinu finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory. Boli podporené 4 projekty v celkovej výške 15 311,00 €.

V rámci Priamej podpory 2020 boli podporené projekty Dúhový PRIDE Bratislava 2020, Kampaň na podporu LGBT komunity a portálu Dúhy.sk občianskeho združenia Mladí, inPoradňa, ktorú prevádzkuje Iniciatíva Inakosť a pilotný projekt KompAkt – kompetencie pre aktivizmus, ktorý realizuje občianske združenie Saplinq, vďaka ktorému bolo vyškolených 15 nových LGBT+ aktivistov a aktivistiek.

KompAkt 2020

V rámci programu KompAkt 2020 boli podporení 3 absolventi projektu KompAkt s projektami Pre kal a mende, pal a mende (pre nás, o nás), Dúhový skauting a Sit the Rainbow.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Fondu pre podporu LGBT+ komunity v Nadácii Pontis v roku 2020 si môžete prečítať tu.

 

 

 

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram