V rámci aktivít Nadačného fondu Continental Automotive v Nadácii Pontis sme v roku 2020 prerozdelili 28 692,17 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Continental Automotive formou asignácie 2 % z materskej firmy.

Celkový rozpočet

 

Oblasti podpory

Zoznam všetkých podporených projektov v roku 2020 nájdete tu.

 

V rámci aktivít Nadačného fondu Continental Automotive v Nadácii Pontis sme v roku 2019 prerozdelili 54 000 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Continental Automotive formou asignácie 2 % z materskej firmy.

  • Prostredníctvom priamej podpory sme v roku 2019 prerozdelili 48 600 eur na granty s verejnoprospešným účelom.
  • Príspevok na dobrovoľnícky program Naše Mesto 2019 predstavoval 380 eur.
  • Na správu a manažment nadačného fondu bolo vyčlenených 10 % z asignovanej čiastky, a to 5 400 eur.

Oblasti podpory:

Správu o činnosti Nadačného fondu Continental Automotive za rok 2018 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram