Nadačný fond Honeywell v Nadácii Pontis

Spoločnosť Honeywell vyrába riadiace technológie pre prevádzku budov, domácností a priemyslu a podľa časopisu Fortune patrí medzi 100 najúspešnejších amerických firiem. Honeywell myslí i na okolitú komunitu. Na Slovensku pomáha rozvíjať dobrovoľníctvo, vzdelávať študentov pre prax a nezabúda ani na deti v núdzi.

Zamestnanci Honeywellu v dobrovoľníckom nasadení

Zamestnanci spoločnosti Honeywell sa pravidelne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít i do rôznych zbierok šatstva a potrieb pre klientov neziskoviek. Vďaka iniciatíve firmy a jej nadačného fondu sa od roku 2013 začalo organizovať dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto i v Partizánskom. Zamestnanci Honeywellu sa odvtedy každoročne aktívne zapájajú do skrášľovania mesta a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Do týchto aktivít sa pridali i ďalšie firmy.
Zamestnanci bratislavskej centrály vytvorili dlhodobé partnerstvo s materským centrom Hojdana v Ružinove, kde si zobrali pod patronát starostlivosť o obrovskú záhradu, udržiavanie a zveľaďovanie zelene. Viackrát za rok sem chodia strihať kríky a stromy, hrabať lístie či drviť konáre.

Charitatívna podpora

Vďaka príspevku z nadačného fondu mohlo 6 detí z Detského domova Nádej v Bernolákove zažiť v roku 2014 pekný prázdninový pobyt v kúpeľnom stredisku Podhájska.
Honeywell symbolicky dvakrát podporil i združenie Milan Štefánik, ktoré v Novom meste nad Váhom pomáha mentálne postihnutým deťom z ústavov a zariadení.

Vzdelávanie študentov techniky

V roku 2014 rozbehol Nadačný fond Honeywell spoluprácu s vzdelávacou študentskou organizáciou Best, ktorá pôsobí na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Podporil činnosť organizácie, prípravu študentského podujatia Training Day a iných vzdelávacích akcií. Desiatky študentov získali lepší prehľad o moderných technologických postupoch. Experti zo spoločnosti Honeywell sa v roku 2015 i priamo dobrovoľnícky zapojili do projektu. Na pôde Strojníckej fakulty napríklad prednášali študentom o spôsoboch ochrany sluchu. Piati študenti absolvovali exkurziu v Slovnafte, kde im pracovníci Honeywellu pripravili zaujímavú prehliadku vo výrobných halách a riadiacom pracovisku. 22.5.2015 si v centrále spoločnosti Honeywell 18 študentov STU vypočulo sériu interaktívnych technických prednášok od expertov z rôznych divízií spoločnosti Honeywell.