Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis

Spoločnosť Lenovo sa prostredníctvom svojho nadačného fondu zameriava na podporu detí a mládeže s poruchou autistického spektra.

Učíme deti vyjadriť čo majú na mysli

Autizmus je charakteristický problémami s komunikáciou, predstavivosťou a schopnosťou nadväzovať sociálne vzťahy. Nadačný fond Lenovo prostredníctvom projektu Viem ti povedať, od roku 2013 zlepšuje komunikáciu detí s autizmom. Dobrovoľníci z Lenova vyhľadali dve špeciálne aplikácie pre tablety (TapToTalk a ABCD), ktoré deťom uľahčujú komunikáciu s rodinou a okolím, pomáhajú im vo vyjadrení svojich potrieb alebo zlepšujú čítanie a rozprávanie. V rámci programu Lenovo rozdalo 251 tabletov a podporilo vyše 50 organizácii, ktoré pomáhajú deťom a mladým ľuďom s autizmom a poruchami reči v autistických centrách, domovoch sociálnych služieb a špeciálnych základných, či materských školách. Okrem toho zamestnanci Lenova poskytujú obdarovaným organizáciám školenie, ako správne pracovať s tabletmi a aplikáciami.

Vyvíjame vlastnú aplikáciu pre autistov

Vďaka skúsenostiam z tejto podpory sme v roku 2014 zahájili v Nadačnom fonde Lenovo vývoj novej slovenskej elektronickej aplikácie, ktorej cieľom je zvýšiť záujem a schopnosť komunikácie autistov s okolím, rozšíriť vhodnosť aplikácie pre širšie spektrum detí a uľahčiť personalizáciu aplikácie na individuálne potreby.

Aplikáciu plánujeme vydať vo viacerých svetových jazykoch a voľne sprístupniť používateľom z celého sveta.