Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis vznikol v máji 2013 na základe zmluvy o zriadení nadačného fondu.

Účelom fondu je podpora verejnoprospešných aktivít, primárne sa zameriava na podporu projektov v oblasti zdravia (80,75 % – 567 108,00 €), vzdelávania & mladých ľudí (19,25 % – 135 230,66 €).

Viac o spoločensky zodpovednej firme LIDL viete zistiť na ich webe: https://www.lidl.sk/sk/spolocnost.htm

Kontakt: Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava

Poslanie a programová štruktúra

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis si dal za úlohu pomáhať najmenším. Komunite prispieva konkrétne v dvoch oblastiach – v zdravotníctve a vo vzdelávaní. V rokoch 2016 a 2017 daroval niekoľko desiatok setov prístrojov pre novorodenecké oddelenia na Slovensku. Pomoc v podobe nových prístrojov poskytli v roku 2017 aj Organizácii muskulárnych distrofikov.

Druhou časťou podporil najmenších v materských a základných školách. Tam prispel k vzdelávaniu o zdravotnej a dopravnej výchove troma publikáciami. Žiaci si mohli prečítať „Ako Kamilko stretol Emilka“, „Kamil a Emil na cestách“ a „Kamil a psík zdravotník“, čím sa obohatili o nové skúsenosti a poznatky. Nadačný fond Lidlu sa pri všetkých projektoch rozhodol pre priamu formu podpory.

V roku 2018 LIDL Fond v Nadácii Pontis nadviazal spoluprácu s Nadáciou Markíza s cieľom pomôcť rodinám v ťažkej životnej situácii.