Etika a transparentnosť

Nadačný fond Pixel Federation v Nadácii Pontis si zakladná na transparentnosti a férovosti. Na tomto mieste preto nájdete informácie o plnení Kódexu transparentnosti, ktorý zaväzuje členov Asociácie firemných nadácií k zverejňovaniu informácií nad rámec zákona. Nadačný fond Pixel Federation pristúpil k jeho plneniu aj napriek tomu, že nie je členom tejto asociácie.

Položka (s aktívnym prelinkom) Plnenie Poznámka
Správy o činnosti nadačného fondu  ✔   
Poslanie  ✔   
Programová stratégia a priority  ✔   
Kontakt  ✔   
     
Riadenie    
Etický kódex a etické pravidlá  ✔  Nadačný fond nie je členom Asociácie firemných nadácií, preto sa riadi Etickým kódexom Nadácie Pontis 
Zoznam členov správnej rady a dozornej rady, správcu a riaditeľov nadačného fondu  ✔  Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, a preto sa viaže na správnu radu Nadácie Pontis
Zoznam pracovníkov a ich kontakty  ✔   
Profily členov orgánov nadačného fondu, z ktorých je zrejmé i členstvo v orgánoch iných neziskových organizácií  ✔   
Profily alebo životopisy pracovníkov, ktorých pracovnou náplňou je zabezpečovanie programového fungovania nadačného fondu  ✔   
     
Finančné prehľady    
Príjmy z asignácie materskej firmy  ✔   
Príjmy z darov materskej firmy  ✔   
Príjmy z asignácie od iných subjektov  ✗   
Príjmy z darov od iných subjektov  ✗  Uplynulý rok sme nemali žiadne takéto príjmy
Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na verejnoprospešný účel  ✔   
Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na manažment  ✔   
Komunikáciu programov  ✔  Webová stránka nadačného fondu, FB Nadácie Pontis
     
Udeľovanie grantov    
Opis procesu udeľovania grantov a darov (grantové výzvy, pravidlá pre udeľovanie priamych podpôr a pod.)  ✔   

 

Zloženie grantových komisií pri grantových programoch  ✔   
Databáza udelených grantov a darov na webstránke v open data formáte  ✔   
Prehľadná vizualizácia finančnej podpory v jednotlivých oblastiach a grantových programoch  ✔   
     
Komunikácia    
Aktuálne informácie o svojej činnosti priebežne zverejňované na webstránke alebo profile na sociálnej sieti  ✔   
Záväzok odpovedať na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní  ✔   

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram