V roku 2017 podporil Nadačný fond Pixel Federation tieto projekty

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica – Komenského inštitút

Účastníci Komenského inštitútu absolvovali letnú školu, workshop zážitkovej pedagoiky i webináre. Na školách realizujú svoje mikroprojekty, ktorými poukazujú na problémy v školstve i spôsob, akým je možné vyriešiť ich.

Prostriedky z grantu boli využité na predplatné časopisu Dobrá škola pre každého účastníka a podporu e-knižnice Komenského inštitútu – konkrétne časti E-kurzy, kde v spolupráci s Coursera.org Živica účastníkom prináša päť týždňový online kurz: „Vyučovanie charakteru“.

Edulienka – Múzy Edulienky

Prostriedky boli použité na nákup pomôcok do krúžkov. Od septembra do decembra 2016 sa 34 detí vo veku od 6 do 11 rokov pravidelne zúčastňovalo krúžkov: keramika, tanečná, dramaticka, hra na bicie, hra na flautu, kapela, klavír, sebeobrana, výtvarný krúžok čím získali vzťah k umeniu a športu a nové zručnosti.. Organizácia nadviazala spoluprácu s ôsmimi novými lektormi, ktorí prejavili záujem v spolupráci pokračovať.

Learn2Code o.z. – Learn2Code pre deti

Vďaka grantu sa podarilo vytvoriť vzdelávacie materiály pre vizuálny programovací jazyk Scratch, ktoré môžu využívať učitelia informatiky, rodičia a ich deti. Tieto vzdelávacie materiály obsahujú učebnicu, videotutoriály a vzorové projekty, na ktorých sa vyučovaná látka precvičuje. Materiály boli posunuté k dispozícii učiteľom, ktorí o ne prejavili záujem a ktorých organizácia zároveň vyškolila na workshopoch organizovaných v 6 mestách na Slovensku.

OZ Terra therapeutica – Letný medzinárodný arteterapeutický seminár

Počas týždenného medzinárodného areterapeutického workshopu sa podarilo vzdelať 35 budúcich arteterapeutov. Workshopu sa zúčastnili renomovaní arteterapeuti zo zahraničia i zo Slovenska: muzikoterapeut Miro Šarluška zo Zvolena, pionierka arteterapie z Haify, Izrael Dr. Tamar Hazut, arteterapeutka Mariana Kovačová z Nitry, Prof. Vladimir Labáth, nevidiaca arteterapeutka Sońa Zelsiková, ktorá učila arteterapeutov točiť na hrnčiarskom kruhu, akademický sochár Ján Šicko, ktorý zasvätil terapeutov do práce s kameňom. Účastníkom boli zabezpečené podmienky a materiál pre úspešnú realizáciu seminára vrátane hliny, kameňa, rôznych druhov farieb a iného výtvarného materiálu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/65aa59dacdd5e494a12eac4c19dac904/5D81EA7C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c13.0.1053.1053/s640x640/58793427_1073139732885896_2372520939642142728_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/8aa9461b85acbc8101521402a6442552/5D607B52/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56908097_190318425281431_1051053404993093015_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/2f10f7c4594ed61a8aa3a6a95d95b922/5D7C7246/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56883691_712873559114450_1165573011896666271_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/45f8e8f95cbb22817ec00a8de09805c2/5D79C50C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c7.0.1065.1065/s640x640/55770613_2621260841277740_1165208649501515652_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e3d43adf9d21664971ba51c6b71603b0/5D80DA17/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54512640_840168949648987_2370792320966936511_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/b80aff2c0bd7adbf91cae111ef3ce7b9/5D9A365B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54447241_158052335200535_3387544851994833632_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1226289cad9aa650769738134f882ed1/5D5C4851/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.837.837a/s640x640/54463739_190395271934646_98549616865124638_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6afc97832e7f4b33f1aa7f16eab40bc5/5D5E83AF/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56248164_424420404999685_7301964217204779044_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/002b23a5ee75deb40eba23647b920ee6/5D9DAFD0/t51.2885-15/e15/c135.0.810.810a/s640x640/55962027_407354086710599_3597054180394936356_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d88891c20a5c2733bc850571371cab4/5D9E430D/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080a/s640x640/54731552_794980164200447_5309985375606744612_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4871fd7df4799dbcca02977c1681cb70/5D81E375/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54191321_145866336452977_9152695450190118026_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/de44914899bd43542aaae53cebe6bc42/5D994435/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54511119_2321866668089905_8838181698415967876_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net