Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis sme spravovali v rokoch 2012 – 2014. Od roku 2015 vykonáva Slovenská sporiteľňa svoje filantropické aktivity prostredníctvom vlastnej Nadácie Slovenskej sporiteľne. Počas dvoch rokov sme podporii menšie i veľké iniciatívy organizácií, ktoré vďaka svojim projektom prispeli k vzdelávaniu, obnove historických pamiatok, zachovávaniu tradičného ľudového umenia na Slovensku, rozvoju kultúry, motivácii k športovaniu, či podpore zdravotne znevýhodnených ľudí.

Zachovávame ľudové tradície, podporujeme vysokoškolákov i nádejných futbalistov

Filantropická stratégia spoločnosti sa orientuje na všestranne zamerané projekty. Významne pomáha obciam pri organizáciách podujatí, ktoré zachovávajú ľudové tradície a zvyky a neziskovým organizáciám, ktoré sa združujú za účelom záchrany a obnovy historických pamiatok na Slovensku. Prínosným je grantový program zameraný na podporu aktivít vysokoškolákov, čo prispieva ku kvalite štúdia a možnosti ich sebarealizácie. Okrem toho pomáha neprofesionálnym futbalovým klubom zveľaďovať ihriská, či zabezpečiť novú futbalovú výstroj za účelom skvalitnenia prípravy a najmä motivácie detí a mládeže k aktívnemu tráveniu voľného času na ihrisku. Dlhodobo a strategicky sa Slovenská sporiteľňa venuje podpore umenia na Slovensku, predovšetkým divadelného.