Správu o činnosti Nadačného fondu Unilever za rok 2019 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Správu o činnosti Nadačného fondu Unilever za rok 2018 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Správu o činnosti Nadačného fondu Unilever za rok 2017 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram