Soci SDGs – Sociálna inovácia a inklúzia cieľov trvalo udržateľného rozvoja

Transeurópsky projekt medzi ôsmimi projektovými krajinami bude pracovať na implementácii deviatich sociálne orientovaných cieľov trvalo udržateľného rozvoja SDGs.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja sú prvou skupinou univerzálnych globálnych cieľov, ktoré stanovujú ambiciózne ciele do roku 2030 pre všetky krajiny – pre tzv. rozvinuté aj rozvojové krajiny.

SociSDGs je dvojročný Erasmus Plus projekt, ktorý sme odštartovali  v novembri 2017. Jeho cieľom je výmena osvedčených postupov v sociálnej zodpovednosti podnikov s cieľom pokryť deväť SDGs, ktoré sa zameriavajú na sociálne potreby:

 • nulová chudoba
 • nulový hlad
 • kvalitné vzdelávanie
 • rodová rovnosť
 • dôstojná práca
 • hospodársky rast
 • znižovanie nerovností
 • udržateľné mestá a komunity
 • udržateľná spotreba a udržateľné modely výroby

Spolupracujeme s Chorvátskym inštitútom pre sociálnu zodpovednosť (CSR) ako aj so spoločnosťou IDOP, ktorá vedie tento projekt. Ďalší siedmi partner pochádzajú z Nemecka, Talianska, Litvy, Lotyšska a Veľkej Británie.

Počas projektu sa zameriame na to, ako merať pokrok a ako podávať reporty o každej z týchto deviatich SDG. Vytvoríme deväť webinárov, príručku s najlepšími postupmi pre odborníkov v oblasti CSR a online platformu pre spoluprácu.

Projekt oficiálne začal dvojdňovým stretnutím v Záhrebe v Chorvátsku 7. a 8. novembra 2017.

Partneri projektu

 • Croatian Institute for CSR – IDOP
 • eRevalue (Anglicko)
 • Global Impact Grid (Nemecko)
 • Homo Eminens (Litva)
 • Kaleidoscope Futures (Anglicko)
 • LatConsul (Lotyšsko)
 • LUM Jean Monnet (Taliansko)
 • Materahub (Taliansko)
 • Pontis Foundation (Slovensko)