TechSoup Slovensko

TechSoup Slovensko je program darovania softvéru a poskytovania prístupu ku IT službám alebo zľavnenému softvéru. Program je určený pre občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecno-prospešné služby, organizácie Slovenského Červeného kríža, verejné knižnice a niektoré vybrané cirkevné organizácie. Program sa zameriava na budovanie technologických kapacít neziskových organizácií.

 

 

Prejsť na stránku Techsoup Slovensko