Ako postupovať

Registrácia do programu TechSoup Slovensko sa skladá z niekoľkých krokov. Pri registrácii vyhodnocujeme oprávnenosť vašej neziskovej alebo charitatívnej organizácie pre vstup do programu TechSoup Slovensko, ako aj oprávnenosť organizácie pre využitie ponúk grantov, programov darovania produktov alebo zvýhodnených cenových ponúk našich partnerov. Jednotliví partneri väčšinou určujú podrobnejšie kritériá pre využitie ich ponuky, napr. veľkosť organizácie, ročný prevádzkový rozpočet, hlavná aktivita žiadajúcej organizácie a pod. Konkrétne kritériá jednotlivých partnerov a ich programov nájdete na samostatných stránkach.

 

Zistiť viac

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111