Program TechSoup Slovensko je určený pre:

  • neziskové organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy),
  • organizácie Slovenského Červeného kríža,
  • cirkevné organizácie,
  • verejné knižnice,
  • školy,
  • nemocnice a sociálne zariadenia,
  • záujmové združenie právnických osôb a
  • organizácie s medzinárodným prvkom.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111