Program TechSoup Slovensko je určený pre:

  • neziskové organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy),
  • organizácie Slovenského Červeného kríža,
  • cirkevné organizácie,
  • verejné knižnice,
  • školy,
  • nemocnice a sociálne zariadenia,
  • záujmové združenie právnických osôb a
  • organizácie s medzinárodným prvkom.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram