Rozvojová spolupráca

Nadácia Pontis pôsobí v juhovýchodnej Keni. Momentálne v oblasti Taita Taveta implementujeme náš tretí projekt.

Čo sme dosiahli v roku 2016

 • Sote Hub počas prvého roku fungovania pomohol v rozbehu 6 startup tímov a má 200 členov
 • Ďalej sme rozširovali naše zručností v digitálnej fabrikácii a programovaní
 • Zorganizovali sme druhý veľtrh pre 26 cvičných firiem z 12 škôl
 • Prehĺbili sme spoluprácu s kenským startup ekosystémom – Andela, iHub a SwahiliBox
 • Žiačky na dvoch nových dievčenských školách rozbehli štyri cvičné firmy
 • Zlepšujeme podnikateľské a počítačové zručnosti 850 žiakov v 12 Sote ICT kluboch
 • Viac ako 6000 žiakov malo osoh z našej dlhodobej podpory informatizácie kenských škôl
 • V Sote Hube sme zorganizovali 25 podujatí a tréningov
 • V júli a v decembri sme mali dve súťaže podnikateľských nápadov kde prezentovalo 32 tímov
 • V Decembri mal v Sote Hub týždňové školenie na prácu v startupe a programovanie Matúš Korinek, Slovák pracujúci pre londýnsky Funding Circle
 • Zorganizovali sme dve študijné cesty pre startupistov a učiteľov na Slovensko a dve študijné cesty do  Izraela na tréningy o inováciách v podnikaní a vzdelávaní pre náš tím
 • Po dvoch rokoch sa nám podarilo zaregistrovať Sote ICT NGO ako samostatnú organizáciu
 • Zorganizovali sme súťaž inovatívnych nápadov pre šport so Strathmore University a Hype Foundation a víťaz išiel do na Olympíjske hry do Ria. Člen Sote Hub sa umiestnil ako druhý s prototypom interaktívnej vesty, ktorá pomáha športovcom trénovať

Od roku 2013 žiaci založili a manažujú spolu 26 cvičných firiem, ktoré sú registrované v Practice Enterprise Network a podnikajú medzi sebou a so žiakmi na Slovensku. Počas školského roku stredoškoláci medzi sebou súťažia, tvoria reklamné brožúry, videá, podnikateľské plány a finančné dokumenty a píšu o svojich cvičných firmách na blogu. Ich produkty možno nájsť na facebook.com/SoteICT a slideshare.net/soteICT.

Prečo Sote ICT?

Nezamestnanosť mladých ľudí je globálnym problémom. V Keni pracuje 81 percent pracujúcich v neformálnom sektore a stabilné pracovné miesta sú vzácnosťou. Našim hlavným poslaním je podporovať mladých ľudí v získavaní praktických digitálnych a podnikateľských zručností, ktoré um umožnia v budúcnosti stať sa zodpovednými zamestnancami a podnikateľmi, ktorým záleží na udržateľnom rozvoji svojej krajiny.

Swahilské slovo “sote” znamená “každý” a vystihuje našu snahu pozitívne ovplyvniť čo najviac mladých ľudí. Preto sa sústreďujeme na školy v menších mestách a na vidieku, so žiadnou, alebo len obmedzenou IT infraštruktúrou. V súčasnosti našou pridanou hodnotou je schopnosť dlhodobo podporovať a kombinovať koncepty IT klubov, cvičných firiem a medzinárodnej spolupráce škôl a startup hubov. Neveríme v čarovné získanie zručností a zlepšenie študijných výsledkov len pomocou technológií. Preto IT klubom a cvičným firmám poskytujeme dlhodobú finančnú podporu a mentorovanie. V decembri 2015  sme otvorili  v meste Voi Sote Hub, ktorí pomôže našim absolventom a širšej verejnosti ďalej sa vzdelávať a inkubovať svoje podnikateľské nápady.

Náš prístup kombinuje IT vzdelávanie a integráciu s podnikateľskými zručnosťami

Integrácia IKT v školstve:

Sote ICT program najprv pomáha školám integrovať IKT do výučby a administratívy. Školy si vyhradia miestnosť a pripravia nábytok a následne im dodáme počítače, notebook, projektory, interaktívne tabule, tlačiarne, fotoaparáty a ďalšiu techniku. Taktiež školy pripojíme na internet a nainštalujeme školský manažérsky informačný systém (EMIS) a eLearning softvér. Boli sme prvým zákazníkom mladého kenského startupu JBS, ktorý dodal EMIS pre desať škôl, na ktorých pôsobíme. Následne školíme učiteľov a administratívnych pracovníkov v používaní IKT a EMIS. Doposiaľ sme integrovali IKT do desiatich stredných a troch základných škôl v Taita-Taveta. Na začiatku roka 2016 pribudnú počítačové miestnosti v dvoch ďalších dvoch stredných školách.

Projektové vyučovanie a IT kluby:

V ďalšom kroku slovenskí pedagógovia pomáhajú školiť kenských kolegov v projektovom vyučovaní a školy založia IT kluby. V IT kluboch sa žiaci stretávajú každý týždeň a pracujú na rôznych praktických zadaniach a svojich projektoch. Zvolia si svojich klubových vedúcich a často komunikujú s inými klubmi a žiakmi na Slovensku cez video konferencie. Každý rok organizujeme spoločné súťaže pre školy. Tie sú zamerané napríklad na písanie životopisov a motivačných listov, eseje a tvorbu propagačných videí. Náš manuál, pravidelná komunikácia a stretnutia pomáhajú učiteľom usmerňovať a zlepšovať aktivity ich IT klubov. Učitelia ale nemajú striktne dané osnovy a môžu uplatniť svoju kreativitu a experimentovať. Počas školského roka podporujeme IT Kluby pomocou mini-grantov a od učiteľov požadujeme, aby zabezpečili dodanie výstupov zo žiackych aktivít kvalitne a načas a podelili sa o ne s ostatnými. Členovia IT Klubov sa učia ako vyrobiť vizitky, brožúry, videá, blogy a prezentácie svojich cvičných firiem.

Certifikované cvičné firmy:

V treťom kroku zavedieme koncept cvičných firiem ako hlavnú činnosť IT klubov.  Školám odporučíme, aby vytvorili najviac tri cvičné firmy a zamerali sa viac na kvalitu ako kvantitu. Po tom, čo sa žiaci dohodnú na štruktúre svojich cvičných firiem a vytvoria základné dokumenty, cvičné firmy registrujeme v Practice Enterprise Network (PEN). Ďalším cieľom je pomôcť kenským študentom komunikovať a obchodovať s inými cvičnými firmami doma a v zahraničí. PEN International sídli v Nemecku a v súčasnosti má za členov 42 krajín. Pri mentorovaní cvičných firiem a školení učiteľov spolupracujeme so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na Slovensku a spolu sa snažíme získať plné členstvo Kene v PEN International. Cvičné firmy, ktoré stabilne vykazujú vysokú kvalitu svojich produktov a dokumentov odporúčame na certifikáciu v PEN. Po certifikácii firiem, môžu získať osvedčenie o “zamestnaní” aj žiaci ako dôkaz o základných zručnostiach, ktoré im pomôžu pri hľadaní zamestnania v budúcnosti.

Sote Hub pre mentorovanie absolventov a podporu startupov:

Našim ďalším veľkým krokom bolo založenie Sote Hubu v decembri 2015 v meste Voi. Nadviazali sme partnerstvo s iHub, ktorý je najstarší startup hub v Afrike a zorganizovali spolu školenia na našich školách. Spolupracujeme tiež so startupom Andela, ktorý školí programátorov v Nigérii a Keni a nedávno doňho investoval Chan Zuckerberg Initiative. Tiež úzko spolupracujeme s komunitou technologických nadšencov okolo SwahiliBox v Mombase a Gearbox v Nairobi. Sote Hub je špecifický tým, že sa zameriava na mladých ľudí z menších miest a vidieka a je úzko napojený na Sote ICT program na dvanástich stredných školách v kraji Taita Taveta. V roku 2016 sme mali v Sote Hub 25 podujatí a z toho dve súťaže pre startupy. Finančne sme podporili štyri podnikateľské tímy štartovacím kapitálom a ďalšie štyri plánujeme podporiť v na jar 2017.

Šesť rokov rastu a naše budúce plány

Sote ICT program vznikol vďaka štyrom projektom Slovensko-kenskej spolupráce pre moderné školy, ktoré podporuje SlovakAid od roku 2010. Rozšírili sme sa na päť škôl v roku 2012 a na desať škôl v roku 2013, kedy sme zaviedli aj koncept cvičných firiem. Nadácia Pontis manažuje tento program už šesť rokov spolu s našimi partnermi z Kasigau Wildlife Trust  a v roku 2016 sme s nimi založili samostatnú organizáciu Sote ICT.

 

Partneri:

 

Projekt podporili:

Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky