<![CDATA[Nadácia Pontis]]> <![CDATA[Učiteľom opäť ponúkame bezplatné kurzy programovania]]> <![CDATA[Prihláste sa na rekvalifikačný program IT v kurze]]> <![CDATA[Naučíme deti programovať]]> <![CDATA[Granty pre znevýhodnené skupiny]]> <![CDATA[Snažíme sa zvyšovať zamestnateľnosť znevýhodnených skupín obyvateľov]]> <![CDATA[Chránená dielňa, ktorá sa líši od iných]]> <![CDATA[Starý ale dobrý]]> <![CDATA[Prvýkrát zapli počítač a založili si mailovú schránku, ženy v núdzi učia ako sa presadiť]]> <![CDATA[Ľudia bez domova sa učia novým zručnostiam]]> <![CDATA[Ženy na Liptove chcú začať s vlastným podnikaním]]>