<![CDATA[Nadácia Pontis]]> <![CDATA[Maroš Korinek, Slovák z londýnskeho Funding Circle, školil v Sote Hube]]> <![CDATA[Prezident Kiska na návšteve našich kenských startupistov]]> <![CDATA[Keňana opäť prišli na Slovensko, aby si s nami vymieňali skúsenosti]]> <![CDATA[Pomôžte Geoffreymu prísť na študijnú cestu na Slovensko]]> <![CDATA[Podporili sme druhý veľtrh v Keni, na ktorom sa prezentovalo 26 cvičných firiem]]> <![CDATA[Členovia kenského Sote Hub navštívili inovatívne slovenské firmy]]> <![CDATA[Je európska externá migračná politika koherentná s európskymi rozvojovými cieľmi?]]> <![CDATA[Michal Cenker: Utečenectvo a migráciu ľudia vnímajú skôr emocionálne než racionálne]]> <![CDATA[Alexandre Polack z Európskej komisie: Migrácia by mala pracovať pre rozvoj a rozvoj pre migráciu]]> <![CDATA[Slovenské politické strany by navýšili objem peňazí pre rozvojovú pomoc]]> <![CDATA[Poď na tri mesiace dobrovoľníčiť na kenské stredné školy]]> <![CDATA[Podporte svojimi 2% Nadáciu Pontis, aby sa nám na Slovensku žilo lepšie]]> <![CDATA[Pomáha nám na kenských školách a motivuje ďalších študentov pri rozvíjaní cvičných firiem]]> <![CDATA[Ivana Uličná: V Keni som si uvedomila, aké užitočné môžu byť počítače pre znevýhodnené komunity]]> <![CDATA[Kenskí učitelia navštívia Medzinárodný veľtrh cvičných firiem na Slovensku]]> <![CDATA[Motivácia kenských učiteľov a študentov je kľúčom k úspechu]]> <![CDATA[Kenský študent s priemerným prospechom by sa na Slovensku nestratil]]> <![CDATA[V Keni spolupracujeme už s desiatimi školami. Aké pokroky sme dosiahli?]]> <![CDATA[Aj z vašich darov už stavajú domy pre rodiny zasiahnuté povodňami]]> <![CDATA[Chrispin Mwawana: Vďaka moderným technológiám na vyučovaní majú žiaci lepšie výsledky]]> <![CDATA[Návštevou divadla môžete podporiť kenských školákov a učiteľov]]> <![CDATA[Ste o niekoľko krokov vpred, tvrdia Moldavci. Chcú sa učiť od Slovenska]]> <![CDATA[Poď na stáž do Kene!]]> <![CDATA[Aj divadlom sa dá pomôcť Afrike, presvedčíme vás už túto sobotu]]> <![CDATA[Podporte náš kenský projekt v kampani Ži fér]]> <![CDATA[Spustili sme registráciu na konferenciu 10 rokov pod logom SlovakAid]]> <![CDATA[Kenskí žiaci si založili fiktívnu banku, rodičov učia ako si založiť účet]]> <![CDATA[Hra Zachráň si svojho Afričana aj o citovom vydieraní]]> <![CDATA[Kenskí stredoškoláci robia veľké pokroky, založili si aj cvičné firmy]]> <![CDATA[Kenskí učitelia sa inšpirovali na Slovensku]]> <![CDATA[Slovenské rozvojové fórum v Nairobi hľadalo riešenia efektívnej rozvojovej spolupráce v Keni]]> <![CDATA[Nadácia Pontis vydala knihu o detskej podvýžive v Keni]]> <![CDATA[Bielorusi sa inšpirovali na Slovensku]]> <![CDATA[Pozrite si video z Medzinárodnej vedeckej konferencie Rozvoj a demokracia]]> <![CDATA[Slovenská učiteľka Daniela Skladanová školila učiteľov v Keni]]> <![CDATA[O rozvojovej spolupráci diskutoval aj kenský minister Danson Mwazo]]> <![CDATA[Nové počítačové učebne pomôžu prepojiť kenské a slovenské školy]]> <![CDATA[Ďalší kenskí študenti sa budú môcť vzdelávať vďaka počítačom a internetu]]> <![CDATA[Študenti v kenskej Rukange môžu zdolať chudobu aj vďaka internetu]]> <![CDATA[Konferencia o boji proti chudobe, aj o Egypte]]> <![CDATA[Na Moi High School v Keni navštevuje hodiny informačných technológií 335 žiakov]]> <![CDATA[Kenskí učitelia navštívili Slovensko]]> <![CDATA[Kenská škola rozvíja spoluprácu so slovenskou aj mimo projektu]]> <![CDATA[Slovenskí učitelia naučili kolegov z Kene používať informačné technológie]]> <![CDATA[Prednášky o Keni navštívilo viac ako 200 študentov]]> <![CDATA[Počas prípravnej cesty Nadácie Pontis do Kene získala stredná škola nové počítačové laboratórium]]>