Schönherr Rechtsanwälte GmBH, o.z.

Doplníme čoskoro. 

Trojsten, o.z. - 1. Prehľad právnych povinností organizácie v súvislosti s ochranou osobných údajov. 

                         2. Prehľad právnych zodpovedností združenia pri organizácii vzdelávacích podujatí.

Pohodovo - Právne poradenstvo a nastavenie podmienok projektu finančnej gramotnosti pre deti

BENI klub o.z. - 1. Žiadosť o zaradenie športovej metodiky do evidencie na Úrade priemyselného vlastníctva SR

                           2. Právne poradenstvo vo veci ochrany autorských práv tvorcov športovej metodiky

Cyklokoalícia, o.z. - Úvodné sedenia k právnej analýze možnosti vypovedania nevýhodných zmlúv magistrátom mesta Bratislava. Spolupráca bola ukončená pred zhotovením právneho výstupu.

O.z. Združenie zástupcov neštátnych detských domovov (ZZNDeD) - Posúdenie zákonnosti postupu Úradu komisára pre deti v súvislosti s vykonávanými inšpekciami.

Transgender Europe - Analýza pokrytia služieb zdravotnej starostlivosti a podmienok poistenia pre transsexuálov. Materiál bude žiadateľom použitý na prípravu odporúčaní nastavenia služieb v dvoch Európskych štátoch.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky