Skvelý zamestnávateľ

Skvelý zamestnávateľ

Za vytváranie čo najlepších podmienok pre zamestnancov.

Ocenenie Skvelý zamestnávateľ vyzdvihuje firmu s najlepšími projektmi a aktivitami realizovanými v roku 2017, ktoré sú zamerané na rovnosť príležitostí zamestnania, vytváranie čo najlepších pracovných podmienok pre zamestnancov, podporu vzdelávania a spokojnosti zamestnancov. V tejto kategórii oceňujeme:

  • transparentnosť výberu a rovnosť príležitostí pre rôzne skupiny zamestnancov (projekty zamestnávania marginalizovaných skupín, zvyšovania diverzity zamestnancov a znižovania diskriminácie);
  • transparentné spôsoby hodnotenia a oceňovania zamestnancov (rodová rovnosť v odmeňovaní a osobnom hodnotení zamestnancov);
  • neustály rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, ktoré podporujú zamestnanosť, napr. tréningy umožňujúce ich osobný rozvoj;
  • podporu rovnováhy práce a osobného života zamestnancov;
  • vytváranie a zlepšovanie podmienok na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov, neustále a inovatívne vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia nad rámec zákona;
  • projekty prezentujúce postoj spoločnosti k zamestnancom v krízových situáciách (transparentná komunikácia k zamestnancom, vytváranie prostredia znižujúceho mieru stresu, spolupráca pri hľadaní nového uplatnenia, ponuka rekvalifikačných kurzov a pod.).
  • firmou iniciované a organizované zapájanie zamestnancov, ako sú komunitné dobrovoľnícke podujatia v pracovnom i voľnom čase (manuálneho charakteru či aktívne trávenie času s klientmi neziskoviek), organizovanie charitatívnych bazárov, zbierok, zážitkových aktivít.
  • podporu projektov expertného dobrovoľníctva resp. Pro Bono, v ktorých firma umožňuje svojim zamestnancom poskytovať bezplatné služby vo verejnom záujme.

Komisia sa môže rozhodnúť udeliť v tejto kategórii dve ocenenia – pre veľkú firmu a malú/strednú firmu.

Čo odporúčajú členovia hodnotiacej komisie?

Člen hodnotiacej komisie Martin Bajaník

KONZULTÁCIE: S vašimi otázkami ohľadom nominácie v kategórii Skvelý zamestnávateľ vám rád pomôže: Ivana Vagaská (ivana.vagaska@nadaciapontis.sk, mobil – 0948 341 741 ). Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu:. http://www.nadaciapontis.sk/faq-via-bona-slovakia

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument. Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formuláru.

Členovia hodnotiacej komisie za rok 2017: Ivana Molnárová, Gabriela Stopková, Sylvia Porubänová, Oľga Pietruchová, Miriam Zsilleová, Tomáš Hasala, Lukáš Bakoš, Timotej Husár

Nominácie boli uzatvorené 15. januára 2018. Tešíme sa na vás v ďalšom ročníku.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky